Bewoners betrekken

Voor de meeste mensen is het aardgasvrij maken van hun huis niet vanzelfsprekend. Er zijn veel onzekerheden over bijvoorbeeld kosten en technieken. Het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving is dan ook een grote opgave. Gemeenten hebben de regie om dit wijk voor wijk vorm te geven. Dat valt of staat bij het goed betrekken van bewoners.

Waarden en eigenschappen

In een wijk wonen verschillende mensen met elk hun eigen waarden en eigenschappen. Het is verstandig om daar rekening mee te houden in je participatie-aanpak. Die waarden en eigenschappen beïnvloeden namelijk of wijkbewoners willen en kunnen participeren.

Lees meer over waarden en eigenschappen >

Verschillende typen bewoners in een wijk betrekken

Je kunt niet elke wijkbewoner individueel bereiken, spreken en betrekken. Vaak is het sneller en effectiever om je te richten op bepaalde groepen. Maar dat roept vragen op over inclusie, rollen en representatie. Welke soorten groepen kun je onderscheiden? En hoe kun je daarmee goed en gericht communiceren en participeren?

Lees meer over typen bewoners >

Beïnvloeden van gedrag

De warmtetransitie vraagt om concrete verandering in gedrag van bewoners. Communicatie en participatie rond aardgasvrije wijken moet daarom ook bijdragen aan de gedragsverandering. Vier gedragsfactoren spelen daarbij een rol: gemak, normen, motivatie en weerstand. Daarnaast is goed om onderscheid te maken tussen keuzegedrag en routinegedrag.

Lees meer over het beïnvloeden van gedrag >

Draagvlak creëren met communicatie

Alle gemeenten zoeken effectieve vormen om te communiceren over het aardgasvrij maken van woningen. Een standaardoplossing bestaat niet. De ervaringen van proeftuingemeenten en experts zijn omgezet in een aantal praktische inzichten. Over duidelijkheid, positiviteit en ‘framing’ bijvoorbeeld. Maar ook over hoe nuttig een voorbeeldwoning is bij het wegnemen van vragen van bewoners over aardgasvrij.

Lees meer over communicatie en draagvlak >

Tips en rapporten

Praktijkvoorbeelden

Ben je benieuwd hoe andere gemeentes bewoners betrekken? Bekijk dan een van de praktijkvoorbeelden hieronder.

Hulpmiddelen

Verkenner mensen en waarden

De 'Verkenner mensen, waarden en eigenschappen in een wijk' helpt je inzicht te krijgen in eigenschappen en waarden van huiseigenaren in jouw dorp, buurt of wijk, en hoe deze het participatieproces kunnen versterken of belemmeren. Ook vind je hier ideeën over hoe je als gemeente bewoners vervolgens op een passende manier betrekt.

Bewoners betrekken bij techniekkeuze

Crash course 'Bewoners betrekken bij techniekkeuze' voor mensen die betrokken zijn bij het maken van warmtetransitie-plannen voor wijken. We leggen in de video's onderaan deze pagina uit hoe je het proces van besluitvorming samen met bewoners kan inrichten.

Adviesdocument: Hoe stimuleren we inwoners om hun woning te verduurzamen?

Wil je jouw inwoners stimuleren om hun woning verder te verduurzamen? Dan wil je waarschijnlijk dat ze beginnen met gericht informatie zoeken over het verduurzamen van de woning. Maar hoe krijg je ze zo ver? In dit document lees je hoe je inwoners kunt motiveren zich te verdiepen in het (verder) verduurzamen van de woning.

Adviesdocument: Hoe organiseer ik een goede buurtbijeenkomst?

Organiseer jij binnenkort een buurtbijeenkomst over aardgasvrij wonen? En wil je graag dat iedereen komt? Ook specifieke groepen als vrouwen, jongere inwoners en mensen met een niet-Nederlandse achtergrond? In dit document lees je hoe je deze groep kunt motiveren zich aan te melden voor buurtbijeenkomsten over de warmtetransitie.

 

 

 

 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"65","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-doc-text","topn":"8","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"254550"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":false,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 
Cookie-instellingen