Onderzoek gedragsinzichten en bewonersaanpak

De persoonlijke aanpak, intensief en veelal 1-op-1 contact blijkt cruciaal om bewoners mee te krijgen in de warmtetransitie, maar kost veel tijd en energie. Kunnen we de persoonlijke aanpak vertalen naar een opschaalbare aanpak? Welke gedragswetenschappelijke elementen zijn hierbij cruciaal?

Download het rapport (pdf)

In dit Onderzoekstraject ‘Persoonlijke aanpak en opschaling’ ging Duwtje op zoek naar het antwoord op deze vragen. We werkten hierbij samen met een groep gedragsexperts van universiteiten en uit de praktijk, ervaringsdeskundigen en projectleden uit de proefuinen. Het onderzoek heeft verschillende adviezen opgeleverd. Gedragsbureau Duwtje maakte vijf video's om een aantal adviezen uit te lichten.

Doelgedrag

Wil je dat bewoners in jullie gemeente meedenken over de energietransitie? Hoe pak je dat aan? Doelen als deze gaan over gedragsverandering, en daarbij is het belangrijk om het gedrag dat je wilt zien zo concreet mogelijk te maken: kies een doelgedrag. 

Vliegwieleffect

Hoe zorg je ervoor dat bewoners van gemeentes stappen zetten in de energietransitie? Door twee krachtige gedragstechnieken te combineren in je aanpak, creëer je een vliegwieleffect.

Sociale beïnvloeding

De mens is een sociaal dier. We kijken bij het maken van keuzes dus ook naar anderen; wat doen en vinden zij? Dat geldt ook voor de transitie naar aardgasvrij wonen! In deze video delen we 3 manieren om in jouw gemeente sociale beïnvloeding in te zetten en bewoners te helpen om stappen te zetten. 

Commitment

Wie A zegt, moet ook B zeggen. Een oud Nederlands gezegde, met een kern van waarheid: mensen willen consistent handelen met wat ze eerder gezegd of gedaan hebben. Hoe kan jij de kracht van dit gedachte inzetten in jouw gemeente? We laten het je zien! 

Evalueer en herhaal

2 tips om de aanpak van jouw gemeente vanuit gedragsperspectief te verbeteren. De transitie naar aardgasvrij wonen is er een van de lange adem. Dus genoeg kans om gaandeweg te leren en de aanpak van jouw proeftuin te optimaliseren.

 

Vragen?

Heb je meer vragen over het betrekken van bewoners? Neem dan contact op met onze helpdesk. Een van onze adviseurs helpt je graag verder.
Cookie-instellingen