Hoe werk je samen met bewonersinitiatieven?

02-11-2023

Hoogstwaarschijnlijk bestaan er ook binnen jouw gemeente bewonersinitiatieven die opstaan en graag willen werken aan, of betrokken zijn, bij de warmtetransitie. In een nieuw stappenplan leggen we je uit hoe je met hen kan samenwerken en tot concrete besluiten kan komen.

Hoogstwaarschijnlijk bestaan er ook binnen jouw gemeente bewonersinitiatieven die opstaan en graag willen werken aan, of betrokken zijn, bij de warmtetransitie. In een nieuw stappenplan leggen we je uit hoe je met hen kan samenwerken en tot concrete besluiten kan komen.

Download het stappenplan (pdf)

Bewonersinitiatieven zijn enthousiaste bewoners die zich verenigen om te werken aan een maatschappelijk doel. In dit geval: het verduurzamen en/of aardgasvrij maken van hun wijk. Zulke bewonersinitiatieven zijn heel waardevol, maar vragen ook om vormen van samenwerken die voor veel gemeenten nieuw zijn. Hoe krijg je elkaars verwachtingen helder, hoe richt je de samenwerking goed in? Hoe kom je tot besluitvorming? En hoe vind je een balans tussen bewonersinitiatieven en de gemeentelijke regie?

NPLW heeft, samen MSG Strategies, 9 gemeenten, 5 bewonersinitiatieven en overige partners (zoals Energie Samen en Buurkracht) gewerkt aan de Burgerinitiatiefroute. Een stappenplan dat gemeenten helpt beter samen te werken met bewonersinitiatieven in de warmtetransitie. 

Afbeeldingen

Cookie-instellingen