Warmteprogramma

In een warmteprogramma beschrijft een gemeente de aanpak van het isoleren en aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving. Hierin staat welke wijken, buurten en dorpskernen in de komende 10 jaar van het aardgas gaan en hoe dat gebeurt. Met ingang van de Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie (Wgiw) wijzigt de Omgevingswet en verandert de naam transitievisie warmte in warmteprogramma.

Op dit moment is de Wgiw nog niet van kracht. De beoogde inwerkingtreding is 1 juli 2025. Deze datum kan als gevolg van ontwikkelingen in het wetgevingstraject nog veranderen.

Van transitievisie warmte naar warmteprogramma

In 2021 hebben gemeenten een transitievisie warmte vastgesteld. Hierin hebben gemeenten vastgelegd in welke wijken zij tot en met 2030 aan de slag gaan. Het warmteprogramma brengt de volgende periode tot en met 2035 in beeld. Het is ook goed dat gemeenten aangeven in welke wijken nog niet wordt gestart met de warmtetransitie. Zo weten bewoners en lokale ondernemers of het verstandig om zelf te investeren in een warmteoplossing.

Het 1e warmteprogramma moet uiterlijk 31 december 2026 zijn vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders. Vervolgens moet het elke 5 jaar worden geactualiseerd. Gemeenten moeten bij het opstellen van het warmteprogramma en de bijbehorende besluitvorming niet alleen rekening houden met verschillende juridische kaders, maar bijvoorbeeld ook met technische en sociale aspecten.

Handreiking warmteprogramma

Het NPLW heeft voor gemeenten een handreiking warmteprogramma gemaakt. Dit document is een hulpmiddel voor gemeenten bij het opstellen van een warmteprogramma. De handreiking beschrijft onder andere aan welke vereisten een warmteprogramma moet voldoen en het proces van opstellen. Ook geeft de handreiking aan wat handig of verstandig is om te doen. En er is aandacht voor onderdelen die nog niet zeker zijn, omdat de wet- en regelgeving nog in ontwikkeling is.

De handreiking bestaat uit 5 delen:

  • Deel 1 beschrijft wat een warmteprogramma is, wat het doel is, en met welke juridische aspecten je rekening moet én kunt houden.
  • Deel 2 beschrijft de opbouw van een warmteprogramma.
  • Deel 3 beschrijft het proces rond het opstellen van een warmteprogramma.
  • Deel 4 geeft een fictief voorbeeld van een warmteprogramma.
  • Deel 5 bevat factsheets met verdiepende informatie over het juridisch planproces, data, participatie en de planning voor het opstellen van een warmteprogramma.

Voorbeeld van een warmteprogramma

De Handreiking Warmteprogramma bevat een voorbeeld van een uitgewerkt warmteprogramma. Hiervoor gebruiken we net als in de handreiking uitvoeringsplan de fictieve gemeente Nieuwerland. We beschrijven meerdere buurten en verschillende technieken om de meerwaarde van het voorbeeld te vergroten. De fictieve gemeente Nieuwerland is een zeer actieve gemeente met ambitieuze doelen en diverse aanpakken.

Download de handreiking warmteprogramma

Praktijkvoorbeelden

Ben je benieuwd hoe andere gemeentes een warmteprogramma of  transitievisie warmte hebben ontwikkeld? Bekijk dan een van de praktijkvoorbeelden hieronder.

Hulpmiddelen

Handreiking warmteprogramma

De handreiking warmteprogramma helpt gemeenten bij het opstellen van een warmteprogramma.

Database transitievisie warmte

Hoe ziet de transitievisie warmte van jouw en/of andere gemeenten eruit? Welke energiebesparende maatregelen, energiebronnen en technieken zetten zij in? En hoe ziet de planning eruit? De transitievisie warmte database (tvw-database) geeft onder andere zicht op deze onderdelen over 2676 plangebieden van alle gemeenten in Nederland.

Datavoorziening Energietransitie Gebouwde Omgeving (DEGO)

Ben jij op zoek naar lokale data voor het opstellen van de transitievisie warmte of uitvoeringsplannen? DEGO is een toegankelijke en gebruiksvriendelijke dataverkenner die speciaal ontwikkeld is voor gemeenten, om je te helpen bij het opstellen van de transitievisie warmte en/of het uitvoeringsplan.

Startanalyse

Vergelijk de 5 warmtestrategieën voor jouw warmteprogramma of uitvoeringsplan op basis van de laagste maatschappelijke kosten. Ga naar de Startanalyse

Regionale klimaatmonitor

Krijg inzicht in de voortgang in de energietransitie binnen jouw gemeente. En vergelijk jouw gemeente met buurtgemeenten. Ga naar de regionale klimaatmonitor

 

 

 

 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"65","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-doc-text","topn":"8","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"250422"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":false,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 
Cookie-instellingen