Uitvoeringsplan warmtetransitie

Een uitvoeringsplan is een plan om de gebouwde omgeving in een gebied aardgasvrij te maken, of als tussenstap aardgasvrij-ready. De gemeente heeft hierbij de regie, maar een uitvoeringsplan wordt altijd gemaakt sámen met de partners. Met gedragen en afgestemde besluitvorming als resultaat. Er zijn veel verschillende soorten uitvoeringsplannen - sterk afhankelijk van het gebied, de warmteoplossing en de samenwerkingsvorm. 

NPLW helpt je met het opstellen van een uitvoeringsplan

 

Kenmerken uitvoeringsplan

Wil je het uitvoeringsplan gebruiken als onderbouwing om het omgevingsplan te kunnen wijzigen en zo de aanwijsbevoegdheid in te zetten? Dan moet het voldoen aan de volgende kenmerken:

  • Gebiedsgericht. Het uitvoeringsplan richt zich op alle gebouwen binnen een specifiek gebied. Zoals een buurt, wijk of dorp.
  • Aardgasvrij. Het uitvoeringsplan focust op volledig afbouwen van aardgasgebruik in het gebied door over te stappen op een alternatieve warmtevoorziening. Een isolatieaanpak hoort daar meestal bij.
  • Aanwijsbevoegdheid. Het uitvoeringsplan onderbouwt de inzet van de aanwijsbevoegdheid om de levering van aardgas in het gebied op termijn te beëindigen.

Uitvoeringsplan als onverplicht programma

Een uitvoeringsplan wordt niet wettelijk verankerd. Er zijn dus geen wettelijke eisen gesteld aan de vorm en inhoud van het uitvoeringsplan. Een uitvoeringsplan kan ook worden vormgegeven als een onverplicht programma binnen de Omgevingswet. Zoals de naam als zegt: een uitvoeringsplan is uitvoeringsgericht.  
 

Ander type uitvoeringsplan 

Je kunt ook kiezen voor een ander type uitvoeringsplan. Bijvoorbeeld een plan om een gebied aardgasvrij-ready te maken als tussenstap of juist een niet-gebiedsgericht aardgasvrij aanpak. Die plannen zullen mogelijk alleen niet bruikbaar zijn als je ook gebruik wil maken van de aanwijsbevoegdheid. 

Functies van een uitvoeringsplan

Het maken van een uitvoeringsplan is niet verplicht, maar het heeft wel diverse belangrijke functies:

  • Het bieden van inzicht en handelingsperspectief aan bewoners, ondernemers en andere gebouweigenaren in het gebied en aan de uitvoerende partners. Een samenhangend plan met duidelijke verantwoordelijkheden, rollen en taken biedt de basis voor het uitvoeren van de warmtetransitie.
  • Het bieden van informatie voor het democratisch proces door besluitvorming binnen het college en later - bij de wijziging van het omgevingsplan - binnen de gemeenteraad.
  • Op termijn: het onderbouwen van het besluit om de aanwijsbevoegdheid te gebruiken. Het inzetten van de aanwijsbevoegdheid is een ingrijpend besluit. Voor deze onderbouwing gelden daarom wettelijke kaders. 

Een uitvoeringsplan is niet bedoeld om de uitvoering tot in detail te plannen en organiseren. Het uitvoeringsplan is immers het vertrekpunt voor de uitvoeringsfase en die kan jaren duren. Daarom is het belangrijk om ruimte te houden voor flexibiliteit. 

Meer informatie

Vragen?

Heb je meer vragen over het uitvoeringsplan? Neem dan contact op met onze helpdesk. Een van onze adviseurs helpt je graag verder.

Hulpmiddelen

Startanalyse

Vergelijk de 5 warmtestrategieën voor jouw warmteprogramma of uitvoeringsplan op basis van de laagste maatschappelijke kosten. Ga naar de Startanalyse

Handreiking opbouw uitvoeringsplan

Hoe bouw je een goed uitvoeringsplan op? Welke informatie kun je er in opnemen en waar moet je allemaal rekening mee houden als je een uitvoeringsplan maakt? We beschrijven het uitgebreid in de handreiking opbouw uitvoeringsplan.

Stappenplan uitvoeringsplan

Het maken van een uitvoeringsplan is onderdeel van de uitvoering van het Klimaatakkoord. Met het stappenplan uitvoeringsplan beschrijven we de verschillende stappen om te komen tot een uitvoeringsplan.

Webinar ‘wat staat er in een uitvoeringsplan?’

Wat zet je precies in een uitvoeringsplan? En hoe past dit plan in het proces dat gemeenten doorlopen om een wijk aardgasvrij te maken? In het webinar over de handreiking uitvoeringsplan kwamen onder meer deze vragen aan bod.

 

Cookie-instellingen