Vereniging van Eigenaren (VvE's)

Het verduurzamen van VvE-gebouwen kan complex zijn omdat woningeigenaren gezamenlijk besluiten moeten nemen over duurzaamheidsmaatregelen en onderhoud. Hoe kunnen gemeenten samenwerken met VvE’s in het aardgasvrij maken van woningen? We zetten hier alvast informatie over hoe je kan beginnen, financiering en praktijkvoorbeelden op een rij.

Beginnen met VvE-aanpak

Als gemeente kan je een VvE-verduurzamingsloket opstellen, dat actief VvE’s benadert via reclame en flyers. Nog belangrijker dan reclame is persoonlijk contact. Ga de wijk in om bewoners, eigenaren, en VvE-besturen te spreken over waarom verduurzaming moet en zal plaatsvinden. Vertel ook dat de gemeente hierbij kan helpen en waarom deze hulp handig kan zijn.

Het is verstandig om actieve VvE-leden te vinden die zich graag willen inzetten voor verduurzaming binnen hun VvE, en het hier met andere bewoners over willen hebben. Op deze manier kan zichtbaar worden waar specifieke bewoners zich druk om maken. Ook is er al een bestaande vertrouwensband of herkenning, doordat deze persoon in hetzelfde gebouw woont. Uiteindelijk zijn de eigenaren in een VvE diegene die op de ALV beslissingen moeten bekrachtigen.

Subsidies en leningen

Via de subsidieregeling verduurzaming voor verenigingen van eigenaars (SVVE) kunnen VvE's subsidies aanvragen voor het verduurzamen van hun pand. Gemeenten kunnen hun budget voor de lokale aanpak van het Nationaal Isolatieprogramma en energiearmoede ook inzetten om VvE’s te helpen bij het verduurzamen van hun gebouw. VvE's mogen die subsidie stapelen met de SVVE.

VvE's kunnen ook gebruik maken van de Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE) voor de aanschaf van zonnepanelen en kleinschalige windturbines, de Subsidieregeling Aardgasvrije Huurwoningen (SAH) en de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) voor het gezamenlijk opwekken van hernieuwbare energie als VvE.

Warmtefonds

Het Nationaal Warmtefonds biedt financiering voor woningeigenaren en VvE’s. Het Nationaal Warmtefonds is een opvolger van het Nationaal Energiebespaarfonds. Het fonds is een afspraak uit het Klimaatakkoord en biedt langjarige financiering tegen een aantrekkelijke rente. VvE's kunnen dit regelen via een VvE-Energiebespaarlening van het Warmtefonds.

Lees meer over de VvE-Energiebespaarlening op warmtefonds.nl

VvE-versnellingsagenda

Het ministerie van Binnenlandse Zaken wil het verduurzamen van VvE-gebouwen versnellen door het vergemakkelijken van besluitvorming binnen VvE's, het verbeteren van subsidieregelingen en het verbeteren van ondersteuning.

Lees meer over de versnellingsagenda VvE

Praktijkvoorbeeld

In deze podcast vertelt Inge van Beek hoe de gemeente Tilburg een VvE enthousiast kreeg om te verduurzamen door te wijzen op het comfort en de kostenbesparing die dat zou opleveren en de gunstige mogelijkheden voor financiering. Beluister de podcast hieronder of ga naar springcast.fm

Meer informatie

Hulpmiddelen

Stappenplan verduurzaming VvE's van TNO

Dit stappenplan is bedoeld voor VvE’s en voor organisaties die VvE’s willen stimuleren bij vergaande verduurzaming.

 

 
Cookie-instellingen