Oproep: deel je gemeentelijke warmteplannen

13-03-2024

NPLW en RVO ontwikkelen een centraal register warmteplannen. Ze vragen gemeenten om hun warmteplannen te delen. Meer weten? Lees het op Nplw.nl

Sinds januari 2024 werken NPLW en RVO aan een landelijk register met gemeentelijke warmteplannen. Dit register maakt op een eenvoudige en transparante manier duidelijk wat een gemeente doet en wat andere gemeenten doen met de warmtetransitie. En wat het effect is voor de omgeving. We vragen alle gemeenten om hun warmteplannen met ons te delen.

Aanleggen warmtenet (fotografie: Kick Smeets)
Foto: Kick Smeets

Het landelijk register warmteplannen is een vervolg op de bestaande database transitievisies warmte 2023, die op de NPLW-website staat.  

Wat levert het nieuwe centrale register op?

Het nieuwe register is interessant voor burgers, ondernemers, decentrale overheden en belangenbehartigers die in de warmtetransitie actief zijn. Het register voorziet alle belanghebbenden van basisinformatie met handelingsperspectief. Voorbeelden van basisinformatie zijn energiebronnen en-dragers, energie- en warmteopslag, infrastructuur, type woningen, energie- en warmtevraag en verwarmingsinstallaties.

Welke warmteplannen ontvangen wij graag?

De documenten die NPLW en RVO graag ontvangen, zijn plannen waarmee de warmtetransitie voor een gemeente concreet zijn gemaakt. Bijvoorbeeld de geactualiseerde transitievisies warmte, uitvoeringsplannen, warmteprogramma's en omgevingsplannen.

Om een landelijk register warmteplannen op te kunnen zetten, hebben NPLW en RVO de hulp van alle gemeenten nodig. In eerste instantie ligt het initiatief bij iedere gemeente om een concreet warmteplan op te stellen. Het NPLW ondersteunt hierbij.

Opsturen van het gemeentelijke warmteplan

Je kunt je gemeentelijke warmteplan opsturen naar de NPLW-helpdesk. Op een later moment kunnen gemeenten het warmteplan en de basisinformatie zelf toevoegen aan het register.

Zie ook

Afbeeldingen

Cookie-instellingen