Kosten bestaande gebouwen aansluiten op een warmtenet

Er zijn nog weinig kostenkentallen uit de praktijk beschikbaar over het aansluiten van bestaande gebouwen op een warmtenet. Op deze pagina bundelen we de beschikbare informatie. Het gaat hier om de éénmalige kosten voor aanleg en niet om bijvoorbeeld de verbruikstarieven voor de afnemer van warmte.

Definities

Voordat we het over kosten hebben omschrijven we wat er precies bij welke kostenposten hoort:

 • Kosten warmtenet: de kosten die het warmtebedrijf maakt tot aan de gevel van de woning horen bij de kosten voor het warmtenet.
 • Kosten aansluiting: de kosten na de gevel horen bij de kosten voor de aansluiting.

Hierbinnen kun je de volgende posten onderscheiden:

 1. Installatietechnische kosten tot en met de afleverset. Dit zijn de kosten voor de leidingen vanaf de buitengevel tot en met de plaatsing van de afleverset.
 2. Bouwkundige kosten tot de afleverset. Denk hierbij aan het herstel van graafwerkzaamheden in tuinen, het maken van sparingen en het aanleggen van mantelbuizen voor het leidingwerk naar de afleverset. Afhankelijk van de specifieke afspraken zijn dit kosten voor de gebouweigenaar of voor het warmtebedrijf.
 3. Installatietechnische kosten na de afleverset. Hieronder vallen kosten voor het aansluiten van de binneninstallatie op de afleverset, inpandig leidingwerk en het verwijderen van de cv-ketel.
 4.  Bouwkundige kosten vanaf de afleverset. Herstelkosten gerelateerd aan kostencategorie C, zoals aanpassingen aan de meterkast, het afwerken van muren en wegwerken van leidingwerk.
 5. Aanpassingen voor elektrisch koken. Vervangen van gaskooktoestel, maken of verzwaren van de elektrische aansluiting, nieuwe pannenset.

Vaak liggen de kosten voor categorie 1 bij het warmtebedrijf, en 2 t/m 5 bij de gebouweigenaar. Dat is geen richtsnoer, maar geeft aan wat we in de huidige markt tegenkomen. We noemen de categorieën 2 t/m 5 de gebouwgebonden kosten.

De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de werkzaamheden kun je op verschillende manieren verdelen tussen het warmtebedrijf en de gebouweigenaar. Bekijk de drie modellen.

De gebouweigenaar betaalt daarnaast een ‘bijdrage aansluitkosten’ en eventueel een projectbijdrage aan het warmtebedrijf. Dit totaal noemen we hier de aansluitbijdrage.

Kosten gebouweigenaar

De kosten voor de gebouweigenaar kunnen dus worden gesplitst de aansluitbijdrage en de kosten voor het eigen gebouw (component B t/m E).

Aansluitbijdrage

De aansluitbijdrage is afhankelijk van de businesscase van het warmtenet. Daarbij spelen bijvoorbeeld de volgende vragen:

 • Is het een dichtbebouwd gebied?
 • Wat is de situatie in de ondergrond?
 • Wat is de kostprijs van de warmte bij de bron? 

Voor bestaande woningen die in de bestaande situatie losse CV-ketels hebben zien we bandbreedtes van €5.000 - €12.000 als aansluitbijdragen terug komen (memo Rebel review kosten kengetallen warmtenettenfactsheet Onrendabele Top CE Delft). Voor gestapelde bouw kan dit lager zijn. Voor blokverwarming zijn de kosten in het algemeen ook lager.

Kosten voor het eigen gebouw (gebouwgebonden kosten)

Bandbreedtes voor gebouwgebonden kosten (de kostenposten 2 t/m 5) lopen uiteen tussen €2.000 tot €11.000 per aansluiting (gevel tot de afleverset). Zie ook enkele voorbeelden uit het EIB rapport over proeftuinen.

Met het ‘keuzemodel aansluitmethoden op een warmtenet’ kun je een indicatie krijgen voor de verschillende aansluitmethoden. Houd er rekening mee dat de gebouwgebonden kosten heel erg projectspecifiek zijn en ook afhangen van onder andere:

 • Of de aanleg van het warmtenet gecombineerd kan worden met een grootschalige renovatie.
 • Welke aanlegmethodes er in de praktijk mogelijk zijn.
 • Of het gaat om een project met veel vergelijkbare woningen (woningbouwcorporatie) of een enkele opdracht van een particuliere woningbezitter.
 • Hoeveel tijd en energie er nodig is om de bewoners te informeren / mee te krijgen en welke vergoedingen er voor schade of ongemak betaald moeten worden. Lees hier meer over op de pagina participatie.

Vragen?

Heb je meer vragen over de kosten om bestaande gebouwen aan te sluiten op een warmtenet? Neem dan contact op met onze helpdesk. Een van onze adviseurs helpt je graag verder.
Cookie-instellingen