Natuurvriendelijk isoleren en soortenmanagementplan

Bij na-isolatie van huizen en gebouwen moet je rekening houden met de aanwezigheid van beschermde diersoorten. Dat staat in de Omgevingswet (voorheen de Wet Natuurbescherming). Het is verboden om dieren als vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen onnodig te verstoren of te doden.

De Raad van State heeft op 2 augustus 2023 bevestigd dat er bij na-isolatiemaatregelen zoals spouwmuur- en dakisolatie rekening gehouden moet worden met beschermde diersoorten.

Natuurvriendelijk isoleren

Om er voor te zorgen dat particuliere huiseigenaren en isolatiebedrijven door kunnen gaan met isoleren, werkt het Kabinet aan de tussentijdse werkwijze ‘natuurvriendelijk isoleren’. Dat wordt ook wel natuurinclusief isoleren genoemd. Hiermee kunnen isolatiewerkzaamheden op korte termijn doorgaan. Met deze werkwijze wordt voorkomen dat voor elke woning apart een ecologisch onderzoek nodig is. Meer informatie over hoe natuurvriendelijk isoleren werkt en welke isolatiebedrijven gecertificeerd zijn om op deze natuurinclusief te werken, vind je op de website Natuurvriendelijk isoleren.

Soortenmanagementplan

Een soortenmanagementplan (SMP) biedt een gebiedsgerichte omgevingsvergunning voor onder meer de na-isolatie van woningen. Hierdoor kan in 1 keer voor de gehele gemeente een ecologisch onderzoek worden gedaan. En er kunnen maatregelen worden genomen om de aanwezige diersoorten te beschermen. Een SMP is in de meeste gevallen 10 jaar geldig.

Bekostiging soortenmanagementplan

Gemeenten kunnen gebruik maken van de Specifieke Uitkering van het ministerie van BZK of van de tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) om een SMP te bekostigen.

Pre-soortenmanagementplan (pre-SMP)

Het opstellen van een SMP duurt tot ongeveer 2 jaar, afhankelijk van de lokale omstandigheden. Daarom kunnen gemeenten, en hun inwoners, in enkele provincies tijdens de onderzoeksperiode gebruikmaken van een pre-soortenmanagementplan (pre-SMP). De provincie kan op basis van de pre-SMP een tijdelijke gebiedsgerichte omgevingsvergunning verlenen. Dan kunnen isolatiewerkzaamheden bij grondgebonden woningen toch doorgaan. Er zijn echter wel strenge voorwaarden aan verbonden.  

Op de website Natuurvriendelijk isoleren lees je welke provincies al werken met een pre-SMP. De provincie Utrecht biedt meert informatie over pre-soortenmanagementplannen.

Innovaties en wetgeving

Er wordt gewerkt aan technologische innovaties om bijvoorbeeld vleermuizen snel op te sporen. Ook wordt de wetgeving aangepast om nestvoorzieningen te verplichten bij nieuwbouw en grootschalige renovaties. Op dit moment is het niet de verwachting dat innovaties op korte termijn een oplossing zullen bieden om diersoorten te beschermen bij na-isolatie.

Meer informatie

 

 

Hulpmiddelen

Stappenplan soortenmanagement

Algemene informatie en routekaart voor een soortenmanagementplan (pdf) van de VNG.

 

Veelgestelde vragen over na-isolatie en soortenbescherming

Bij gemeenten leven veel vragen rondom soortenbescherming bij na-isolatie. Op de website van RVO vind je de meest gestelde vragen en antwoorden over na-isolatie en soortenbescherming. Er zijn veel ontwikkelingen, daarom wordt de lijst regelmatig aangepast en aangevuld.
Cookie-instellingen