De Glind, Barneveld

Ronde 3
Gemeente Barneveld
Wijk/dorp De Glind
Provincie Gelderland
Omvang gemeente Middel
Bouwperiode wijk Divers
Klik op 'Lees meer' voor de rest van de tabel.
Wijk typologie Naoorlogse woonwijk
Typologie woningen Alle typologieën
Doel: aardgasvrij of aardgasvrij-ready Stapsgewijze aanpak naar aardgasvrij
Technische oplossing

HT- of MT-warmtenet (min. 55oC) resp. individuele all-electric warmtepomp

Individueel/collectief Beide
Bron voor de technische oplossing Zonthermie, lucht
Toelichting technische oplossing

Voor de dorpskern een MT-warmtenet op basis van zonthermie en collectieve seizoensopslag; voor de overige woningen individueel all-electric.

Aantal woningen 203
Aantal koopwoningen 111
Aantal huurwoningen (woningcorporaties  + particulier) 92 (2 + 90)
Aantal utiliteitsgebouwen 28
Gebruiksfuncties utiliteitsgebouwen

Kantoor, gezondheidszorg, logies, onderwijs, bijeenkomst, overig (werkplaats, atelier, boerderijen)

Totaal aantal gebouwen 
(woningen en utiliteitsgebouwen)
231
Partners in de proeftuin

Woningstichting Barneveld, netbeheerder Liander, Eco-dorp

Bewonersinitiatief (ja/nee) Ja
Start: 2018/2020/2022 2022
Toegekende rijksbijdrage (€)  1.928.500
Rijksbijdrage per woningequivalent (€)  onbekend
Aantal aardgasvrij-ready gemaakte woningen resp. gebouwen 0/0
Aantal aardgasvrij gemaakte woningen resp. gebouwen 0/0
Naar verwachting gereed 2040
    Cookie-instellingen