Samenwerkings- en intentieovereenkomst geothermie

Binnen een geothermieproject werk je als gemeente samen met verschillende stakeholders en belanghebbenden. Meestal zijn dat eén of meer bedrijven die het aardwarmteproject willen ontwikkelen en realiseren. Soms zijn het ook burgerinitiatieven als energiecoöperaties, wijkorganisaties, bewonersgroepen etc. Hoe je met vertegenwoordigers van deze samenwerkt wordt meestal vastgelegd in een intentie- of samenwerkingsovereenkomst. 

Gelijkwaardigheid

Belangrijk is dat de samenwerking wordt ingericht op basis van gelijkwaardigheid. Elke partij in de samenwerkingsrelatie heeft ook eigen verantwoordelijkheden, taken en rollen. Je neemt dus samen de verantwoordelijkheid voor het aardwarmteproject.

Intentieovereenkomst

In een intentieovereenkomst staan afspraken hoe de initiatiefnemer en de gemeente het proces tot en met het mogelijk winnen en uiteindelijk opruimen van de locatie met elkaar gaan inrichten. Je maakt inzichtelijk wat de belangrijke go/no go momenten zijn voor de initiatiefnemer en eventueel de gemeente. De intentieovereenkomst kan de volgende elementen bevatten: 

 • Afspraken voor onderlinge communicatie en informatieverschaffing
 • (externe) Rollen van beide partijen en de rol van derden
 • Afspraken over externe communicatie, zoals voorlichting over energietransitie en geothermie
 • Plan van aanpak om te komen tot een locatie met daarin locatiecriteria, een participatieplan en een communicatieplan
 • Go/no go momenten
 • Bereidheid tot het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst en de globale inhoud daarvan

Samenwerkingsovereenkomst

Parallel aan het proces van de locatiekeuze werk je samen toe naar een samenwerkingsovereenkomst. Dit is vaak gekoppeld aan het aangaan van een grondovereenkomst. Het is mogelijk de samenwerkingsovereenkomst voor meerdere installaties af te sluiten. Op het moment dat het realiseren van een geothermiebron samengaat met het realiseren of uitbreiden van een warmtenet komt er ook een samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling van het warmtenet. Het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst kan je als voorwaarde aangeven voor het goedkeuren van een locatievoorstel en verdere medewerking. De volgende elementen neem je in ieder geval op in de samenwerkingsovereenkomst:

 • rollen en verantwoordelijkheden
 • hoofdlijnen plan van aanpak projectrealisatie
 • omgevingsbetrokkenheid (participatie, informatie) in de verschillende fases
 • tijdspad tot en met ingebruikname
 • tijdspad na de ingebruikname
 • go-/no go momenten
 • informatie-uitwisseling over onder andere veiligheid
 • eventueel aanvullende schadeverzekering of -fonds
 • inpassingsplan
 • lokale zeggenschap

Meer informatie

Vragen?

Heb je meer vragen over geothermie? Neem dan contact op met onze helpdesk. Een van onze adviseurs helpt je graag verder.

 

Cookie-instellingen