Faciliteren en ontwikkelen van geothermie

Kies je als gemeente voor geothermie als een van de alternatieven voor aardgas? Dan kun je als gemeente faciliterend en/of (mede-)ontwikkelend optreden. We leggen hier uit wat dat concreet betekent.

Faciliteren

Vanuit het gemeentelijke beleid wil je dat projecten zo worden vormgegeven dat ze (ruimtelijk) passen in de gemeentelijke plannen, maatschappelijk geaccepteerd worden en bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen. Om die doelen te bereiken kan het handig zijn om zogeheten proactief te faciliteren. Dat kan op verschillende manieren:

  • Opnemen in ruimtelijk beleid. De gemeente kan proactief faciliteren door geothermie op te nemen in het ruitenlijk beleid. Bijvoorbeeld bij het opstellen van de omgevingsvisie of door ruimtereserveringen in omgevingsplannen. Is geothermie nog niet opgenomen in het ruimtelijk beleid? Dan kun je ook een principebesluit afgeven. Je loopt hiermee voor op een definitieve verklaring van geen bedenking. Deze verklaring komt in een latere fase.  
  • Een goed omgevingsproces. De gemeente speelt een grote rol in het omgevingsproces. Bijvoorbeeld bij het verkrijgen van draagvlak en het afwegen van private en publieke belangen. Een goed doorlopen proces is ook in het belang van de initiatiefnemer. De gemeenteraad toetst hier namelijk op bij de goedkeuring van de locatiekeuze en de verklaring van geen bedenking. 

Ontwikkelen

Je kunt ook een stap verder gaan en als (mede-)ontwikkelaar optreden bij een geothermieproject. Er zijn een aantal voorbeelden van gemeenten die zelf een mijnbouwvergunning aanvroegen of mede-aanvrager zijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor de gemeenten Zwolle, Haarlem, Almere en Amsterdam.  Onder de gewijzigde Mijnbouwwet betekent mee ontwikkelen dat je ook mede vergunninghouder bent van een toewijzing zoekgebied, start- en vervolgvergunning. De vergunninghouder hoeft geen uitvoerder te zijn. Dit maakt het voor een gemeente gemakkelijker om een mijnbouwwetvergunning te verkrijgen en - met instemming van EZK - een uitvoerder aan te wijzen. 

Samenwerkingsverband

Je kunt ook samenwerken binnen een samenwerkingsverband met bijvoorbeeld een ontwikkelende partij en mogelijk ook een afnemende partij als een warmtebedrijf of grote vastgoedeigenaar. Binnen dit samenwerkingsverband werk je de ontwikkeling van het project uit. Daarbij onderhandelen de betrokken partijen over de rollen, de aanpak en de randvoorwaarden. De gemeente kan in deze fase in het belang van de warmteafnemers haar invloed uitoefenen. Dit doe je op de voorwaarden waaronder het consortium warmte levert aan de afnemende partij(-en). 

Meer informatie

Vragen?

Heb je meer vragen over aquathermie? Neem dan contact op met onze helpdesk. Een van onze adviseurs helpt je graag verder.

 

Cookie-instellingen