Geothermie

Geothermie is het gebruik van warmte uit de diepe ondergrond vanaf 500 meter en dieper voor het verwarmen van huizen, gebouwen, kassen en lichte industrie. Geothermie wordt ook wel aardwarmte genoemd. We lichten hier toe wat geothermie is en met welke randvoorwaarden je rekening moet houden bij een geothermieproject.

Geothermie in het kort

Hoe werkt geothermie? Wanneer is het wel en niet geschikt en hoe duurzaam is deze warmtebron?

Ga naar geothermie in het kort >

Fases van een geothermieproject 

Geothermieprojecten zijn langdurige projecten die uit verschillende fases bestaan. De rol die je als gemeente speelt verschilt per fase in. We lichten hier de vijf fases van een geothermieproject kort toe.

Ga naar fases van een geothermieproject >

Vergunningsprocedure

Alle regels die betrekking hebben op het opsporen en winnen van geothermie zijn vastgelegd in de Mijnbouwwet. De vergunningsprocedure is hier ook in vastgelegd. We lichten deze procedure hier toe.

Ga naar vergunningsprocedure geothermie >

Faciliteren en ontwikkelen

Kies je als gemeente voor geothermie als een van de alternatieven voor aardgas? Dan kun je als gemeente faciliterend en/of (mede-)ontwikkelend optreden. 

Lees meer over faciliteren en ontwikkelen >

Intentie- en samenwerkingsovereenkomst

Binnen een geothermieproject werk je als gemeente samen met verschillende stakeholders en belanghebbenden. Meestal zijn dat eén of meer bedrijven die het aardwarmteproject willen ontwikkelen en realiseren. Soms zijn het ook burgerinitiatieven. Hoe je met vertegenwoordigers van deze samenwerkt wordt meestal vastgelegd in een intentie- of samenwerkingsovereenkomst. 

Lees meer over de intentie- en samenwerkingsovereenkomst >

Financiering

Geothermieprojecten zijn zeer kapitaalintensief en hebben een grote financieringsbehoefte. Er zijn verschillende manieren om geothermieprojecten te financieren. In Nederland gebruiken we meestal 2 methoden: bedrijfsfinanciering en projectfinanciering.

Lees meer over de financiering van geothermie >

Meer informatie

Vragen?

Heb je meer vragen over geothermie? Neem dan contact op met onze helpdesk. Een van onze adviseurs helpt je graag verder.

Hulpmiddelen

ThermoGIS

Vind op deze interactieve kaart potentiële gebieden in jouw gemeente of regio waar geothermie een mogelijkheid kan zijn. Ga naar ThermoGIS

 

Cookie-instellingen