Aquathermie

Aquathermie is het verwarmen en koelen van gebouwen door het gebruik van warmte en koude uit oppervlaktewater, afvalwater of drinkwater. De warmte uit het water wordt als dat nodig is opgeslagen in de bodem en daarna opgewaardeerd met een warmtepomp.  

Aquathermie in het kort

Aquathermie is het verwarmen en koelen van gebouwen door het gebruik van warmte en koude uit water. Op de pagina Wat is aquathermie geven we een kort overzicht van wat aquathermie is, welke vormen van aquathermie er zijn en andere technische aspecten van aquathermie.

Ga naar de pagina aquathermie in het kort

Thermische Energie uit Oppervlaktewater (TEO)

Bij warmte uit oppervlaktewater (TEO) haal je in de zomer warmte  uit het oppervlaktewater met een warmtewisselaar. Deze warmte sla je in de bodem op, voor gebruik in de winter. Een warmtepomp zorgt ervoor dat de warmte op voldoende hoge temperatuur aan gebouwen wordt geleverd voor verwarming en warm tapwater. In veel gevallen kun je ook ‘s zomers koelen met de winterkoude. Die sla je dan in de winter op in de bodem.

Lees meer over TEO

Thermische Energie uit Afvalwater (TEA)

Bij warmte uit afvalwater (TEA) haal je warmte uit het afvalwater. Doordat afvalwater een stabiele temperatuur heeft van 10-15 °C is het ook mogelijk om warmte te winnen in de winter. Warmte-koudeopslag (WKO) is bij TEA niet altijd nodig.

Lees meer over TEA

Thermische Energie uit Drinkwater (TED)

Bij Thermische Energie uit Drinkwater (TED) wordt er warmte uit ruw (onbehandeld) of rein (behandeld) drinkwater gehaald via een warmte-wisselaar. TED-systemen kunnen ook koude leveren. Daarom worden ze vaak gebruikt in combinatie met WKO. Maar dit is voor TED niet altijd nodig.

Lees meer over TED

Geschiktheid aquathermie

Is aquathermie alleen geschikt voor grote projecten of kun je het ook op kleine schaal toepassen? Zijn er bronnen in de buurt? Wat zijn de gevolgen voor de openbare ruimte? We zetten hier op een rij met welke afwegingen je als gemeente rekening moet houden als je aquathermie als warmtebron overweegt.

Lees meer over de geschiktheid van aquathermie

Impact aquathermie op de omgeving

Als je aquathermie overweegt moet je rekening houden met de ecologische gevolgen die het kan hebben voor de omgeving, maar ook met effecten op bijvoorbeeld de waterzuivering van het riool.

Lees meer over de impact op de omgeving 

Handreiking aquathermie

Alle beschikbare kennis en tools over aquathermie zijn samengebracht in de handreiking aquathermie van het voormalige Netwerk Aquathermie.

Download de handreiking aquathermie (pdf)

Meer informatie

  • Via de Green Deal Aquathermie hebben partijen met elkaar afspraken gemaakt over benutting van aquathermie voor de gebouwde omgeving
  • Op de website van STOWA vind je meer informatie, tools, handreikingen en onderzoeken terug over aquathermie. Het STOWA is het kenniscentrum van de regionale waterbeheerders
  • Ook op de website van WarmingUp is veel informatie over aquathermie terug te vinden. Denk aan onderzoeken, tools en andere informatie. 
  • Gegevens over beschikbaar oppervlakte- en afvalwater kun je vinden in de Warmteatlas

Vragen?

Heb je meer vragen over aquathermie? Neem dan contact op met onze helpdesk. Een van onze adviseurs helpt je graag verder.

 

Hulpmiddelen

Aquathermieviewer

Vind informatie over de potentie voor thermische energie uit oppervlakte, afval en drinkwater in je eigen omgeving. Let erop dat de geschetse potentie waarschijnlijk lager uitvalt.
Tip: naast de nationale viewer bestaan er ook regionale viewers.
Ga naar de aquathermieviewer

 

Cookie-instellingen