Overzicht transitievisie warmte in Nederland

Hoe ziet de transitievisie warmte van jouw en/of andere gemeenten eruit? Welke energiebesparende maatregelen, energiebronnen en technieken zetten zij in? En hoe ziet de planning eruit? De transitievisie warmte database (tvw-database) geeft onder andere zicht op deze onderdelen over 2676 plangebieden van alle gemeenten in Nederland.

Laatste update: oktober 2023

Download de transitievisie warmte database (zip)

Doel en de opzet de transitievisie warmte database

De dataset geeft een vereenvoudigd beeld van de inhoud van de transitievisie warmte en een algemeen beeld over wanneer een buurt of wijk wordt opgepakt. De dataset geeft specifieke informatie over de tvw van een  gemeente. Je gebruikt de gegevens bijvoorbeeld als voorbeeld of voor (toekomstige) analyses.

Onderdelen database

De tvw-database bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Excelbestand: Dit bestand bevat de algemene informatie over de gemeenten, de bijhorende tvw’s en de acties die zij willen ondernemen in een gebied. Met dit bestand selecteer je de gegevens voor een gemeente of meerdere gemeenten.
  • GIS-bestand: Dit bestand bevat de geodata waaraan de acties uit de transitievisie warmte zijn gekoppeld. Hierdoor kan je voor de specifieke plangebieden per gemeente de geplande acties zien.

Voor gebruik in een GIS-applicatie zijn alle gegevens zijn samengevoegd. Deze laag is beschikbaar als:

  • Web Feature Service: Deze  service is bedoeld om de gegevens  in je eigen GIS-omgeving te laden. Hieronder zie je een voorbeeld wat je kunt inlezen.
  • Geopackage: De laag 'TransitiVisieWarmte' is ook in een geopackage formaat toegevoegd. 

Download de transitievisie warmte database (zip)

 Overzichtskaart van de installaties-mix voor ieder gebied

 Legenda met overzicht welke kleur voor welke energiebron staat

 

Overzichtskaart van de installaties-mix voor ieder gebied

 Legenda installatie klasse

 

Plangebieden in beeld

Van de gegevens die in alle transitievisies warmte staan, heeft RVO een visualisatie gemaakt. Je kunt de collectieve, individuele en gecombineerde oplossingen van gemeenten bekijken. Deze viewer is in de Warmteatlas opgenomen. Je kunt direct naar de informatielagen van de transitievisies warmte. Je kan vervolgens naar eigen inzicht deze lagen combineren met andere gegevens in de Warmteatlas. 

Bekijk de transitieviewer in de Warmteatlas

Inhoudelijke feedback door gemeenten

Wil je inhoudelijke feedback geven op de informatie in de tvw-database voor jouw gemeente? Of heb je aanvullingen? We ontvangen graag jouw feedback om de tvw-database te verbeteren. In het Excelbestand geef je aan wat er waar aangepast moet worden.

Achtergrond totstandkoming

De tvw-database is op verzoek van de Uitvoeringstafel Klimaatakkoord Gebouwde Omgeving ontwikkeld in 2022. Meerdere (professionele) stakeholders en belanghebbenden hadden behoefte aan een centrale plek met informatie over de tvw’s. Met deze informatie wilden zij inzicht krijgen in de gemeentelijke plannen ter voorbereiding op hun rol en wenselijke ondersteuning in de warmtetransitie. Het Expertise Centrum Warmte, PBL, 11 advies- en ingenieursbureaus en studenten van de Universiteit Utrecht hebben de gegevens verzameld. In 2023 heeft RVO de tvw-database aangevuld met nieuwe vastgestelde tvw’s. De database bevat nu informatie over 2.676 plangebieden voor 346 gemeenten in Nederland. In de database vind je informatie over alle beschikbare tvw’s (tot en met juni 2023).

Meer informatie

Vragen?

Heb je meer vragen over de transitievisie warmte database? Neem dan contact op met onze helpdesk. Een van onze adviseurs helpt je graag verder.
Cookie-instellingen