Regierol gemeente

Gemeenten hebben de regierol bij het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving. Dit is afgesproken in het Klimaatakkoord. Maar hoe vul je als gemeente die rol in? En wat betekent het voor je interne en externe organisatie? Dat lichten we hier toe.

Invulling van de regierol

Veel gemeenten zijn nog zoekende naar hoe ze hun regierol binnen de warmtetransitie moeten invullen. Hoe moet je sturen? Wat betekent het voor de interne organisatie en de samenwerking met burgers en organisatie zoals woningcorporaties, netbeheerders en andere belanghebbenden. Vanuit de proeftuinen Programma Aardgasvrije Wijken zijn inzichten en concrete handvatten opgehaald die gemeenten kunnen helpen met het invullen van hun regierol.

 Ga naar invulling van de regierol > 

Interne organisatie bij participatie

Alle wijken van het gas af. Dat vergt een goede samenwerking tussen ‘binnen’ en ‘buiten’. Bewoners in een goed participatietraject betrekken is al een hele klus. Maar hoe sluit je die externe participatie-aanpak aan op de interne organisatie van je gemeente?

Ga naar interne organisatie bij participatie >

Rollen gemeente bij aanleg van een warmtenet

Je kunt als gemeente bij de aanleg van een warmtenet verschillende rollen aannemen. De rolkeuze bepaalt hoeveel regie je als gemeente neemt en dan ook hebt over de aanleg. Denk dus goed na over de rol die je kiest. Er zijn drie verschillende rollen mogelijk: de gemeente als facilitator en vergunningverlener, de gemeente als concessieverlener en/of opdrachtgever en de gemeente als eigenaar of exploitant van een warmtenet.

Lees meer over de rollen van de gemeente bij aanleg van een warmtenet >   

Tips en rapporten

Praktijkvoorbeelden

Ben je benieuwd hoe andere gemeentes hun regierol invullen? Bekijk dan de tips of rapporten hieronder.

Hulpmiddelen

Afwegingskader voor de keuze van een regierol

Het afwegingskader voor de keuze van een regierol is opgesteld om gemeenten te helpen bij het kiezen van een strategische rol in de warmtetransitie. De keuze is onder andere afhankelijk van inhoudelijke afwegingen, de wijze waarop de gemeente wil omgaan met de omgeving en de beschikbare financiële middelen.

Startanalyse

Vergelijk de 5 warmtestrategieën voor jouw warmteprogramma of uitvoeringsplan op basis van de laagste maatschappelijke kosten. Ga naar de Startanalyse

 

 

 

 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"65","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-doc-text","topn":"8","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"254566"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":false,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 
Cookie-instellingen