Paddepoel en SelwerdGroningen

Paddepoel en Selwerd, Groningen

Ronde 1
Gemeente Groningen
Wijk/dorp Paddepoel en Selwerd
Provincie Groningen
Omvang gemeente Groot
Bouwperiode wijk 1960 - 1979

Klik op 'Lees meer' voor de rest van de tabel.

Lees meer
Wijk typologie Naoorlogse woonwijk / bloemkoolwijk
Typologie woningen Gestapelde bouw / rijwoningen
Doel: aardgasvrij of aardgasvrij-ready Aardgasvrij
Technische oplossing MT-warmtenet (ca. 70⁰C) met MT- en LT-bronnen
Individueel/collectief Collectief
Bron voor de technische oplossing Mix van MT- en LT-bronnen, o.a. TEO
Toelichting technische oplossing Lokale coöperatie werkt aan eigen warmtenet o.b.v. aquathermie (TEO). Ook bronnen van nutsbedrijf zijn een optie, waarbij wordt uitgegaan van een MT-net (70⁰C) dat later naar 50⁰C kan gaan.
Energiebesparende en verduurzamende maatregelen  Kierdichting, dakisolatie, zonnepanelen, elektrische kookvoorziening (ook afhankelijk van maatwerkadvies)

Aantal woningen

3500

Aantal koopwoningen 2000
Aantal huurwoningen (woningcorporaties  + particulier) 1500 (500 + 1000)
Aantal utiliteitsgebouwen 0
Gebruiksfuncties utiliteitsgebouwen N.v.t.
Totaal aantal gebouwen 
(woningen en utiliteitsgebouwen)
3500
Partners in de proeftuin WarmteStad, stichting Paddepoel Energiek, buurtcoöperatie (i.o.) Paddepoel Noord, Grunneger Power, woningcorporaties Nijestee, de Huismeesters, Patrimonium en Lefier, Enexis, Wijkbedrijf Selwerd, Hanzehoogeschool, Rijksuniversiteit Groningen, Provincie Groningen.
Bewonersinitiatief (ja/nee) Ja
Start: 2018/2020/2022 2018
Toegekende rijksbijdrage (€)  5.260.000
Rijksbijdrage per woningequivalent (€)  1.503
Eigen bijdrage bewoners Nee
Wijze van betaalbaar houden (naast Rijksbijdrage) Afhankelijk van omstandigheden
Businesscase definitief Nee
Aanbod gedaan aan (deel) bewoners Ja
Uitvoering gestart Ja
Aantal aardgasvrij-ready gemaakte woningen resp. gebouwen 0/0
Aantal aardgasvrij gemaakte woningen resp. gebouwen 216/0
Naar verwachting gereed 2029
    Cookie-instellingen