Loppersum dorp, Eemsdelta

Ronde 1
Gemeente Loppersum (nu gemeente Eemsdelta)
Wijk/dorp Loppersum dorp / vml. gemeente 
Provincie Groningen
Omvang gemeente Middel
Bouwperiode wijk 1880 - 1970

Klik op 'Lees meer' voor de rest van de tabel.

Lees meer
Wijk typologie Vooroorlogse woonwijk
Typologie woningen Vrijstaand
Doel: aardgasvrij of aardgasvrij-ready Aardgasvrij
Technische oplossing Afhankelijk van deelproject: MT-warmtenet (ca. 70⁰C) met MT-bron resp. individuele all-electric warmtepomp
Individueel/collectief Beide
Bron voor de technische oplossing Groene elektriciteit + lucht/water
Toelichting technische oplossing Collectief: MT-warmtenet met buurtwarmtepomp. Daarnaast individueel: Regeling Aardgasvrij Wonen, stimuleringsregeling voor aardgasvrij maken woningen.
Energiebesparende en verduurzamende maatregelen  Afhankelijk van het individuele pand

Aantal woningen

210

Aantal koopwoningen 210
Aantal huurwoningen (woningcorporaties  + particulier) 0
Aantal utiliteitsgebouwen 4
Gebruiksfuncties utiliteitsgebouwen Kantoor, gezondheidszorg (verzorgingstehuis, optioneel), bijeenkomst (kerk), anders (gemeentewerf)
Totaal aantal gebouwen 
(woningen en utiliteitsgebouwen)
214
Partners in de proeftuin Lopster Energiecoöperatie
Bewonersinitiatief (ja/nee) Ja
Start: 2018/2020/2022 2018
Toegekende rijksbijdrage (€)  3.056.000
Rijksbijdrage per woningequivalent (€)  5.556
Eigen bijdrage bewoners Nee (warmtenet), ja (Regeling Aardgasvrij Wonen)
Wijze van betaalbaar houden (naast Rijksbijdrage) Voor particuliere eigenaren een betaalbaar geachte eigen bijdrage
Businesscase definitief Nee
Aanbod gedaan aan (deel) bewoners Ja
Uitvoering gestart Ja
Aantal aardgasvrij-ready gemaakte woningen resp. gebouwen 0/0
Aantal aardgasvrij gemaakte woningen resp. gebouwen 80/2
Naar verwachting gereed 2024
    Cookie-instellingen