Krewerd, Eemsdelta

Ronde 2 - extra
Gemeente Eemsdelta (vh. Delfzijl)
Wijk/dorp Krewerd
Provincie Groningen
Omvang gemeente Middel
Bouwperiode wijk Divers
Klik op 'Lees meer' voor de rest van de tabel.
Wijk typologie Dorp
Typologie woningen Alle typologieën
Doel: aardgasvrij of aardgasvrij-ready Aardgasvrij
Technische oplossing Groen gas + individuele hybride warmtepomp
Individueel/collectief Individueel
Bron voor de technische oplossing Groen gas + lucht/elektriciteit
Toelichting technische oplossing Groengasinstallatie bij rioolwaterzuivering, daarnaast 50% besparing op gasgebruik  door kierdichting en hybride lucht-warmtepomp. Zonnepanelen om elektriciteitsgebruik van warmtepomp te compenseren.
Aantal woningen 603
Aantal koopwoningen 501
Aantal huurwoningen (woningcorporaties  + particulier) 102 (78 + 24)
Aantal utiliteitsgebouwen 41
Gebruiksfuncties utiliteitsgebouwen Kantoor, winkel, gezondheidszorg, logies, onderwijs, bijeenkomst, sport, overig (agrarisch)
Totaal aantal gebouwen 
(woningen en utiliteitsgebouwen)
644
Partners in de proeftuin Dorpscoöperatie Krewerd, woningcorporatie Acantus, Provincie Groningen, netbeheerder Enexis, adviesbureau Invent, Enablemi, RUG, SEN, Bareau BV
Bewonersinitiatief (ja/nee) Ja
Start: 2018/2020/2022 2020
Toegekende rijksbijdrage (€)  5.165.425
Rijksbijdrage per woningequivalent (€)  7.540
Uitvoering gestart Nee
Aantal aardgasvrij-ready gemaakte woningen resp. gebouwen 0/0
Aantal aardgasvrij gemaakte woningen resp. gebouwen 0/0
Naar verwachting gereed 2028
Een momentje...
    Cookie-instellingen