Staatssteun

Als een woningcorporatie of een commerciële gebouweigenaar subsidie van de gemeente ontvangt voor het aardgasvrij maken of isoleren van gebouwen, kan er sprake zijn van staatssteun. Datzelfde kan gelden bij een subsidie aan een warmtebedrijf voor de uitbreiding van het warmtenet. Dit hoeft niet altijd een probleem te zijn, want staatssteun is niet altijd ongeoorloofd. Op deze pagina vind je meer informatie over het geoorloofd verstrekken van staatssteun.

Dienst van algemeen economisch belang (DAEB)

Een eerste mogelijkheid voor geoorloofde staatssteun aan een woningcorporatie is om een aanvullende dienst van algemeen economisch belang (DAEB) te formuleren. De gemeente kan dit zelf doen. 

Lees meer over het opdragen van een DAEB >

Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV)

Een andere mogelijkheid voor geoorloofde staatssteun aan een woningcorporatie is gebruik maken van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV).

Lees meer over de AGVV >

De-minimis verordening

Voor lage bedragen aan steun kunnen gemeenten op basis van de reguliere de-minimisverordening van de Europese Commissie ondernemingen over een periode van drie belastingjaren tot € 200.000 aan steun verstrekken zonder dat er sprake is van staatssteun. Steun die voldoet aan de voorwaarden uit de de-minimisverordening hoeft dan ook niet gemeld te worden bij de Europese Commissie.

Lees meer over de-minimis op europadecentraal.nl >

Steun aan eigenaar-bewoners

Als een gemeente subsidie geeft aan eigenaar-bewoners voor maatregelen aan hun woning is er geen sprake van staatssteun. Een eigenaar-bewoner is namelijk geen onderneming. Dit wordt anders als een gemeente subsidie geeft aan een gebouweigenaar voor energiebesparende maatregelen die een pand gebruikt in het kader van zijn bedrijf.

Stapelen van subsidies

Soms is het mogelijk om vanuit meerdere regeling subsidies aan te vragen voor het verduurzamen of aardgasvrij maken van een woning. Of je subsidies wel of niet mag stapelen hangt van de onderliggende regeling af. 

Lees meer over het stapelen van subsidies >

Cookie-instellingen