Lokale Warmtetransitie in Beeld

De Lokale Warmtetransitie in Beeld (LWiB) geeft een indruk van wat er speelt rondom de warmtetransitie bij gemeenten. De belangrijkste bron daarbij zijn gesprekken met ambtenaren van ruim 300 gemeenten.

Input voor meerjarenprogramma en uitvoeringsagenda

De signalen over de ondersteuningsbehoefte uit het Lwib zijn een belangrijke bron voor het schrijven van het meerjarenprogramma en de uitvoeringsagenda.

Doelen van de LwiB

Het doel van de LwiB is zicht houden op:

  • de voortgang van de warmtetransitie bij gemeenten;
  • leerervaringen van gemeenten, zodat ook andere gemeenten hiervan kunnen leren;
  • signalen met betrekking tot beleid en uitvoering en de opvolging hiervan, zodat deze (opnieuw) door NPLW geagendeerd kunnen worden;
  • de ondersteuningsbehoefte en feedback, zodat NPLW hierbij aan blijft sluiten.

De monitor is dus niet alleen gericht op het meten van de voortgang, maar ook op leren en bijsturen.

Download

Zie ook

 

Cookie-instellingen