Terugkijken webinar ‘wat staat er in een uitvoeringsplan?’

22-12-2023

Wat zet je precies in een uitvoeringsplan? En hoe past dit plan in het proces dat gemeenten doorlopen om een wijk aardgasvrij te maken? In het webinar over de handreiking uitvoeringsplan komen onder meer deze vragen aan bod.

Wat zet je precies in een uitvoeringsplan? En hoe past dit plan in het proces dat gemeenten doorlopen om een wijk aardgasvrij te maken? In het webinar over de handreiking uitvoeringsplan kwamen onder meer deze vragen aan bod. Heb je het gemist of wil je het graag nog een keer rustig terugkijken? De opname van het webinar is nu beschikbaar.

Waarom een uitvoeringsplan?

Paul Picauly (projectmanager NPLW) vertelde waarom een uitvoeringsplan belangrijk is voor gemeenten en haar inwoners. Een uitvoeringsplan is niet verplicht, maar kan wel een handig middel zijn om het besluit om een bepaald gebied aardgasvrij te maken te onderbouwen. De handreiking die we hebben ontwikkeld, helpt gemeenten bij het opstellen van dit uitvoeringsplan.

Inhoud van het uitvoeringsplan

Mariken Betsema en Ivo de Klerk, beiden adviseur energietransitie bij MSG Sustainable Strategies, lichtten toe dat de handreiking kan worden gezien als een vervolgstap op de ‘transitievisie warmte’ en daarmee is het eigenlijk de start van de uitvoeringsfase. In het plan worden onder andere de rollen, verantwoordelijkheden en taken van alle betrokken partijen beschreven. Verder komt de warmteoplossing voor een bepaald gebied uitgebreid aan bod met een duidelijke toelichting op de gekozen techniek. De gemeente en betrokken samenwerkingspartners, zoals de energiecoöperatie, warmtebedrijven, woningcorporaties geven in het uitvoeringsplan weer wat zij precies gaan doen om de warmteoplossing te realiseren. Uiteraard wordt daarbij ook beschreven wat dit betekent voor bewoners, gebouweigenaren en ondernemers in het gebied.

Juridisch kader

Durk Groenveld, jurist energietransitie Woodwater Legal, ging voor de kijkers in op het juridisch kader van een uitvoeringsplan. Het uitvoeringsplan onderbouwt hoe een gebied precies aardgasvrij wordt gemaakt. Dit wordt vervolgens juridisch verankerd in het omgevingsplan. Hoe dit juridisch is geregeld, is vastgelegd in het wetsvoorstel Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie (Wgiw) en verder uitgewerkt in het voorgenomen Besluit gemeentelijke instrumenten warmtetransitie (Bgiw). Een aantal elementen die uit het uitvoeringsplan voortvloeien zijn belangrijk om juridisch te verankeren als planregel in het omgevingsplan. Deze elementen, zoals bijvoorbeeld de individuele opt-out keuze voor bewoners, werden tijdens dit webinar toegelicht.

Meer weten?

Je leest meer over het uitvoeringsplan op nplw.nl.

 

Afbeeldingen

Cookie-instellingen