Stapelen van subsidies

Soms is het mogelijk om vanuit meerdere regelingen subsidies aan te vragen voor het verduurzamen of aardgasvrij maken van een woning. Of je subsidies wel of niet mag stapelen hangt van de onderliggende regeling af. 

Subsidie proeftuinen

De decentralisatie-uitkering en/of Specifieke Uitkering (SpUk) voor de proeftuinen aardgasvrije wijken leggen geen beperking op aan het combineren met andere subsidies.

Provinciale of gemeentelijke subsidies

Of een provinciale of gemeentelijke subsidie gestapeld mag worden met landelijke subsidies, hangt van de soort subsidie af. Ga in de bepalingen na of er een verbod op stapeling is opgenomen.

Combineren ISDE met lokale subsidies

Gemeenten kunnen woningeigenaren er op wijzen dat zij de ISDE subsidie kunnen combineren met gemeentelijke of provinciale subsidies om hun woning te isoleren of aan te sluiten op een warmtenet. Dit is bijvoorbeeld mogelijk bij de Specifieke Uitkering (SpUk) Lokale Aanpak Isolatie. Gemeenten kunnen er daarbij voor kiezen om de ISDE namens de bewoner aan te vragen.

Staatssteun

Vanuit Europese staatssteunregels geldt een maximaal percentage dat aan steun mag worden gegeven. Is er sprake van combinaties van subsidies voor eenzelfde activiteit? Dan is het belangrijk om in de gaten te houden of de optelsom van de subsidies voor dezelfde activiteit boven het maximale percentage komt. Zo mag bijvoorbeeld binnen de AGVV de maximale hoeveelheid toegestane steun niet worden overschreden als je ook steun ontvangt vanuit bijvoorbeeld het DAEB-besluit of de de-minimisverordening. Let in dit soort gevallen dus op de stapeling van steun.

Meer informatie

Vragen?

Heb je meer vragen over het stapelen van subsidies? Neem dan contact op met onze helpdesk. Een van onze adviseurs helpt je graag verder.
Cookie-instellingen