Stappenplan wijkprofielen opstellen

Dit stappenplan legt uit hoe gemeenten databronnen kunnen inzetten om wijkprofielen op te stellen. Deze wijkprofielen helpen bij het ontwikkelen van een bij de wijk passende communicatie- en participatieaanpak bij de transitie naar aardgasvrij.

Download het Stappenplan Wijkprofielen (pdf)

Inhoud stappenplan

Dit stappenplan beschrijft de stappen om te komen tot algemene wijkprofielen. Daarnaast wordt toegelicht hoe deze kunnen worden gebruikt en uitgebreid voor aardgasvrije wijken. Het stappenplan bevat ook praktische tips over het opstellen van een wijkprofiel en hoe de data daarvoor kan worden verzameld en geeft aan hoe het wijkprofiel kan helpen bij het opstellen van een communicatie- en participatieaanpak. Het stappenplan is opgedeeld in drie stappen:

  • Stap 1. Vóór het opstellen van wijkprofielen is het van belang om na te gaan wat de gemeente al in huis heeft.  
  • Stap 2. Gemeenten die nog geen algemene wijkprofielen hebben, worden aangeraden deze op te stellen.
  • Stap 3. Om wijkprofielen geschikt te maken voor aardgasvrij, moet extra informatie worden verzameld. Dit kan in de vorm van klantprofielen. Gemeenten die enquêtes uitvoeren kunnen een aardgasvrijsectie toevoegen.

Vragen?

Heb je meer vragen over het stappenplan wijkprofielen? Neem dan contact op met onze helpdesk. Een van onze adviseurs helpt je graag verder.
Cookie-instellingen