Databronnen

Of het nu gaat om het opstellen van een transitievisie, een uitvoeringsplan of een participatietraject. Voor al deze zaken heb je als gemeente data nodig. Wat is het algemene energieverbruik in mijn gemeente? Zijn er cijfers over energiearmoede bekend? Waar vind ik informatie over energielabels? We hebben alle belangrijke databronnen op een rij gezet.

Warmte

 • De Database transitievisie warmte (TVW-database) geeft zicht op de TVW's van 2676 plangebieden van alle gemeenten in Nederland.
 • De Warmteatlas is een digitale, geografische kaart waarop warmteaanbod en -vraag in ons land zijn aangegeven.
 • Regionale klimaatmonitor. Krijg inzicht in de voortang van jouw gemeente in de energietransitie en vergelijk jezelf met buurtgemeenten.

Energieverbruik

 • Database energietransitie gebouwde omgeving (DEGO) heeft lokale data over eigenschappen van gebouwen, zoals het bouwjaar, het energielabel en de WOZ-waarde aan. Ook heeft het data over het gemiddelde energiegebruik - gas en elektra - het risico op energiearmoede en de mogelijkheid om de aardgasvrije transitie te combineren met andere opgaven.
 • Datavoorziening Wijkpaspoort Warmtetransitie. Het Kadaster heeft samen met gemeenten een Wijkpaspoort ontwikkeld dat je voor elke buurt of wijk in Nederland kunt inzetten om meer inzicht te krijgen in de lokale situatie. 
 • Energielabels kun je opvragen bij EP-online van de Rijksoverheid. Kijk daarvoor onder het kopje 'Groot aantal energielabels opvragen'.
 • In de Regionale Klimaatmonitor vind je relevante regionale energietrends. Je kunt zelf verschillende categorieën selecteren waarop ze zicht wil hebben.

Energiearmoede

 • De Kaart energiearmoede Nederland van TNO toont het percentage energiearmoede per gemeente. Energiearmoede is gemeten als het percentage huishoudens met een laag inkomen en óf hoge energiekosten óf een woning met een relatief lage energetische kwaliteit.

Statistische data

 • Het CBS heeft in Statline heel veel informatie beschikbaar over de Nederlandse economie en samenleving. Dit vraagt wel wat uitzoek- en selectiewerk.

Klimaateffecten

 • Via Klimaateffectatlas krijg je inzicht in onder andere hittestress en andere klimaateffecten in de wijk.

Historische data

 • Op Topotijdreis van het Kadaster vind je historische kaarten en data.

Leefbaarheid

 • De Atlas voor leefomgeving geeft inzicht in de leefomgeving van een wijk of buurt. Denk aan zaken als groen in de omgeving en luchtkwaliteit.
 • TEEB-stad geeft inzicht in de baten van groen en water in je gemeente. 

Regionale bronnen

 

 

Cookie-instellingen