Formaliseren van samenwerking in de buurt

Bewonersinitiatieven, wijkcoöperaties, buurtbedrijven, energiecoöperaties, bewonerscollectieven, vrijwilligersorga­nisaties. Het zijn allemaal vormen waarin burgers zich (kunnen) verenigen om gezamenlijk maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. Maar hoe formaliseer je de samenwerking met dit soort organisaties? 

Spelregels of een formele organisatie?

Soms is een formele organisatie niet nodig, maar ook dan is het verstandig om wel wat (spel)regels met elkaar te bespreken en vast te leggen. Niet om alles dicht te timmeren, maar om duidelijk te maken wat je van elkaar verwacht. Dat hoeft niet tot te leiden tot enorme bureaucratische rompslomp. Bepaal samen de vorm, de inhoud, de mate van details, etc. Sommige gemeenten stellen een samenwerkingsverklaring op met bewonersinitatieven. 

Samenwerkingsverklaring

Je kunt er ook voor kiezen de wijze van samenwerken formeel vast te leggen in een samenwerkingsverklaring of overeenkomst. Hierin beschrijf je de intentie om samen te werken, leg je de uitgangspunten vast waarop je wilt samenwerken, maar bijvoorbeeld hoe vaak je contact op en wat het de gezamenlijke doelen en ambities zijn, de verdeling van rollen en verantwoordelijkheden en de manier waarop ondersteuning vanuit de gemeente plaatsvindt. 

Meer informatie

Er zijn verschillende organisaties die bewonersinitiatieven steunen en handige informatie en hulpmiddelen bieden voor het samenwerken met bewonersinitiatieven in de energietransitie:

Vragen?

Heb je meer vragen over het formaliseren van de samenwerking met bewonersinitiatieven? Neem dan contact op met onze helpdesk. Een van onze adviseurs helpt je graag verder.
Cookie-instellingen