Checklist beoordelen projectidee warmtenet

Het ontwikkelen van een warmtenet is een uitgebreid traject, waar veel verschillende partijen bij betrokken zijn. De gemeente heeft in dit traject een regierol en moet beoordelen of het projectidee kans van slagen heeft. Deze checklist is bedoeld om gemeenten te helpen bij het beoordelen van een projectidee voor een warmtenet. De checklist is niet uitputtend en ook niet geschikt voor elk project. Het is daarom altijd belangrijk om na te gaan er aanvullingen nodig zijn op deze checklist naar aanleiding van je eigen proces. De checklist kwam tot stand in samenwerking met de provincie Overrijssel.

Download de checklist (pdf)

Opbouw van de checklist

De checklist is geschikt voor het beoordelen van uiteenlopende warmtenetprojecten. Ongeacht de grootte, temperatuurniveau of mate van betrokkenheid van de gemeente hebben al deze projecten namelijk een aantal overeenkomsten. De checklist is ingedeeld in drie stappen:

  • Is het slim om dit projectidee verder te verkennen?
  • Is het idee concreet genoeg om een intentieovereenkomst te sluiten?
  • Is het projectplan realistisch en uitvoerbaar?

We lichten hier alle stappen kort toe. Een meer uitgebreide toelichting vind je binnen de checklist zelf. Wil je het document printen? Print het dan op een A3 formaat zodat de checklist goed leesbaar op één pagina staat.

Stap 1:  Is het slim om dit projectidee verder te verkennen?

De eerste stap van de checklist gaat in op de drie belangrijkste onderdelen van een warmtenet: de bron, het transport en de afname. Simpel gezegd: is er geen warmtebron? Dan kan er geen warmtenet gelegd worden. Is de bron ver verwijderd van de gebouwen? Dan zijn de transportkosten erg hoog. Liggen de gebouwen ver uit elkaar? Dan worden de leveringskosten erg hoog. In dat geval wordt een collectieve optie minder interessant dan een kleinschaligere of individuele optie - bijvoorbeeld warmtepompen. Daarnaast wordt aangeraden een eerste check te doen op het warmtenet en deze te vergelijken met de andere aardgasvrije strategieën. Hiermee check je of andere strategieën niet beter uitkomen.

Heb je stap 1 doorlopen? Dan heb je een projectidee waarvoor het interessant lijkt om een verdere verkenning te doen. Dat betekent dat je bij voorkeur een klein budget en een klein aantal uren vrijmaakt voor de verkenning in stap 2.

Stap 2: Is het idee concreet genoeg om een intentieovereenkomst te sluiten?

De tweede stap richt zich meer op de organisatie en het aanhaken van de juiste stakeholders. De onderdelen in deze stap zijn minder gebaseerd op projectkenmerken, maar meer op organisatorische kwesties. Kun je nog niet alle vinkjes zetten? Dan betekent dat niet dat je projectidee ineens niet meer interessant is. Mogelijk kun je deze onderdelen in de toekomst wel aanvinken. Heb je deze stap doorlopen? Dan kan het interessant zijn stakeholders - bijvoorbeeld woningcorporatie - te committeren aan het project door middel van een intentieovereenkomst. Dit is geen intentieovereenkomst met een warmtebedrijf, maar een intentieovereenkomst met alle belangrijke afnemers en nutspartijen die werk moeten verrichten. Het betekent ook dat je geld en uren vrij moet maken om de uitvoeringsorganisatie op poten te zetten. Dit doe je door middel van een besluit van het college van burgemeester en wethouders.

Heb je alle acties afgerond? Dan heb je een technisch en economisch interessant projectidee. Ook staat de basis van een projectorganisatie vast. Bijvoorbeeld doordat de gemeente een intentieovereenkomst heeft afgesloten met belangrijke stakeholders.

Stap 3: Is het projectplan realistisch en uitvoerbaar?

De derde stap richt zich op de vraag of het ook organisatorisch en financieel realistisch is om het project te gaan uitvoeren. De checks bij stap 3 zijn daardoor praktischer, richten zich op contractvorming en financieel en organisatorisch commitment. Aan het einde van stap 3 heb je als gemeente een project dat je in de toekomst uit kan geven als een warmtekavel.

Meer informatie

Vragen?

Heb je meer vragen over deze checklist? Neem dan contact op met onze helpdesk. Een van onze adviseurs helpt je graag verder.
Cookie-instellingen