Monitor proeftuinen

Om te leren hoe de wijkgerichte aanpak voor de warmtetransitie kan worden ingericht en opgeschaald, werkt de Rijksoverheid sinds 2018 samen met gemeenten aan het aardgasvrij maken van ruim 60 proeftuinen. Jaarlijks is dit leerproces gemonitord, om zo inzicht te geven in de stand van zaken en beleidsmatige knelpunten in beeld te brengen. Deze rapportage bevat de monitorresultaten van 2022.

Download de Monitor proeftuinen 2022 (pdf)

Belangrijkste bevindingen

Deze monitorresultaten zijn gebaseerd op interviews, een enquête en sessies met de projectleiders en verantwoordelijke wethouders van de proeftuinen. Inmiddels zijn in drie rondes 66 proeftuinen geselecteerd, gedeeltelijk bekostigd middels een bijdrage vanuit het Rijk. Met het vaststellen van de Transitievisie Warmte (TVW) is in bijna alle gemeenten een nieuwe fase aangebroken voor de lokale warmtetransitie, namelijk die van het in uitvoering brengen van deze visies. Hieronder volgt een samenvatting van de belangrijkste bevindingen van 2022. Deze zijn getoetst en aangescherpt in een bijeenkomst met projectleiders van de proeftuinen en vervolgens in een bestuurlijke bijeenkomst met de verantwoordelijk wethouders. 

  • Proeftuingemeenten boeken voortgang, en er ontstaan eerste contouren van opschaalbare aanpakken. 
  • Proeftuingemeenten doorgronden beter wat hun regierol inhoudt. 
  • Proeftuingemeenten kampen met sterke invloed van externe factoren. 
  • Het draagvlak neemt toe door de stijging van de aardgasprijzen, maar de businesscase staat in deel proeftuinen onder druk door stijgende investeringskosten. 
  • Proeftuingemeenten lopen aan tegen nijpend capaciteitsgebrek, zowel in de eigen organisatie als in de markt. Hoewel proeftuingemeenten zelf ook creatieve oplossingen vinden, is regionale en landelijke ondersteuning gewenst. 

De proeftuinen werden voorheen gemonitord vanuit het interbestuurlijk Programma Aardgasvrije Wijken (PAW). De kennis- en leeractiviteiten van het PAW worden voortgezet onder de noemer van NPLW.

Heb je meer vragen over proeftuinen? Neem dan contact op met onze helpdesk. Een van onze adviseurs helpt je graag verder.
Cookie-instellingen