Financiering geothermie

Geothermieprojecten zijn zeer kapitaalintensief en hebben een grote financieringsbehoefte. Er zijn verschillende manieren om geothermieprojecten te financieren. In Nederland gebruiken we meestal 2 methoden: bedrijfsfinanciering en projectfinanciering.

Bedrijfsfinanciering

Je spreekt van bedrijfsfinanciering als een onderneming zelf de benodigde investeringen bekostigd. De onderneming beschikt zelf over de middelen of trekt op de gehele onderneming bedrijfsfinanciering aan. Het risico van- en het rendement op het geothermieproject is voor de rekening van de onderneming en indirect voor zijn financiers. De financiers van het investerende bedrijf - bijvoorbeeld banken - lopen naast risico over het project ook risico over alle andere activiteiten van het bedrijf. Zij kunnen (meestal) aanspraak maken op het gehele bedrijf. De financier focust zich niet alleen op de risico’s van het aardwarmteproject, maar meer op de risico’s van de algemene bedrijfsvoering van de onderneming. Deze vorm van financiering noemen we 'resource finance'.

Projectfinanciering

Bij projectfinanciering zorgt het project zelf voor financiering. Dit doet dus het ontwikkelende bedrijf niet. Het project wordt hiervoor in een entiteit geplaatst. Dit is vaak een besloten vennootschap en wordt vaak 'Special Purpose Vehicle' (SPV) genoemd. Deze SPV staat apart van het ontwikkelende bedrijf.  Doordat de SPV apart staat van het ontwikkelde bedrijf lopen de financiers van het project alleen risico over het project. Ze kunnen dus ook alleen aanspraak maken op inkomsten en bezittingen van het project (de SPV). Financiers kunnen geen aanspraak maken op de eigenaren van het project. Deze vorm van financieren noemen we 'non resource finance'. 

Projectfinanciering heeft dus als belangrijkste kenmerk dat het project - de risico’s, cash flow, activa et cetera - losgekoppeld wordt van de andere activiteiten van de eigenaren. Dit zijn de verschaffers van eigen vermogen, bij projectfinanciering vaak sponsoren genoemd. Hierdoor kunnen financiers en sponsoren deelnemen in een afgebakend project en hun risico’s beperken. Het gebruik van projectfinanciering zorgt ervoor dat risico’s, rendement en geldstromen van het project afgebakend zijn. In de financieringswereld noemen ze dit ook wel ‘ringfencen’. De lening van de financiers heeft alleen betrekking op het betreffende project.

Business case of cashflow model

Financiers stellen strenge eisen aan een projectfinanciering. Dit doen ze, omdat ze alleen aanspraak kunnen maken op het project en niet op de onderneming(en) daarachter. Bij projectfinanciering maak je een volledige doorrekening van het project (gehele looptijd). Dit doe je door middel van een financieel model. Dit financieel model berekent op basis van de input de toekomstige cashflow van het project. Bij input moet je denken aan investeringen, kosten, verkoopprijs, subsidie en financieringsverplichtingen. Het financieel model wordt ook vaak een businesscase of cashflow model genoemd.

Toereikende cashflow 

De belangrijkste eis van een financier is een toereikende cashflow. Dit is nodig om de aflossing en rente te betalen. De Debt Service Coverage Ratio (DSCR) geeft de mate waarin het project de aflossing en rente kan betalen aan. Deze deelt de operationele cashflow door de financieringsverplichtingen. Een acceptabele operationele cashflow moet ongeveer 10-50% boven de financieringsverplichtingen liggen voor de financiers. Dat komt neer op een DSCR van 1,1-1,5. Financiers stellen ook eisen aan de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen wat geïnvesteerd wordt in het project. In de financieringswereld noemen ze deze verhouding ook wel 'leverage'. Deze verhouding hangt sterk af van het risicoprofiel van het project. Hoe hoger de financiers het risico beoordelen, hoe hoger de gewenste relatieve inbreng van het eigen vermogen is. Bij geothermieprojecten bedraagt het vereiste eigen vermogen meestal 30-40% van de totale investering. 

Subsidies

Met de SDE++ subsidie stimuleert de overheid de productie van duurzame energie. Een project ontvangt subsidie over de hoeveelheid geproduceerde hernieuwbare (duurzame) energie of verminderde CO2-uitstoot. Dit gaat over een exploitatieperiode van 15 jaar. De subsidie wordt gegeven over de ‘onrendabele top’. Dit is het verschil tussen de kostprijs van de techniek (het ‘basisbedrag’) en de marktwaarde van de opgewekte energie of de verminderde CO2-uitstoot die de techniek oplevert (het ‘correctiebedrag’). Als de marktwaarde stijgt, zijn de opbrengsten hoger en neemt de onrendabele top af. 

Verzekeren

Geothermieprojecten krijgen soms te maken met onzekerheden in de ondergrond. Hiervoor kun je de boring(en) verzekeren tegen een onverwacht laag vermogen. Je verzekert het geologisch risico. Je kan een half doublet (1 put) en een heel doublet (productie- en injectieput) verzekeren. 

Meer informatie

Vragen?

Heb je meer vragen over aquathermie? Neem dan contact op met onze helpdesk. Een van onze adviseurs helpt je graag verder.

 

Cookie-instellingen