Actieplan hybride warmtepomp

Een doel van het programma versnelling verduurzaming gebouwde omgeving is om tegen 2030 1 miljoen hybride warmtepompen te installeren. Dit betekent dat we snel meer hybride warmtepompen willen ontwikkelen en installeren. Hoe gaan we dat doen? Het actieplan hybride warmtepompen helpt dit doel te bereiken. Je leest op deze pagina de doelstellingen en acties van het plan en waarom de hybride warmtepomp een goede tussenoplossing kan zijn in gemeenten waar voorlopig geen aardgasvrije techniek wordt ingezet. 

Doelstellingen in het actieplan

Om op korte termijn de grote opschaling van hybride warmtepompen te realiseren zijn er een aantal doelstellingen geformuleerd in het actieplan hybride warmtepompen. Tussen 2022-2024 moeten er 125.000 hybride warmtepompen geïnstalleerd zijn in de gebouwde omgeving. De overige doelstellingen zorgen voor:

  • Het verkorten van de installatietijd 
  • De prijs (die de consument betaalt) verlagen
  • Meer vakbekwame warmtepompmonteurs aantrekken
  • Opschalen en het beschikbaar maken van hybride warmtepompen
  • Eenduidige communicatie
  • Eenduidige monitoring van de techniek

Dit is belangrijk om het doel van 1 miljoen hybride warmtepompen in 2030 te bereiken

Bekijk alle acties in het Actieplan hybride warmtepompen

Tussenoplossing

In wijken waar de gemeenten in de komende 10 jaar geen plannen heeft voor de inzet van een volledig aardgasvrije warmtetechniek (zoals een collectief warmtesysteem of een volledig elektrische warmtepomp), biedt een hybride warmtepomp een goede tussenoplossing. De gemeente kan ook hier een regierol pakken.

Meer informatie

Vragen?

Heb je meer vragen over het actieplan hybride warmtepompen? Neem dan contact op met onze helpdesk. Een van onze adviseurs helpt je graag verder.
Cookie-instellingen