Thermische Energie uit Drinkwater (TED)

Bij Thermische Energie uit Drinkwater (TED) wordt er warmte uit drinkwater gehaald via een warmte-wisselaar. TED-systemen kunnen ook koude leveren. Daarom worden ze vaak gebruikt in combinatie met WKO. Het voordeel van drinkwater is dat het erg schoon is. Filtering is niet of nauwelijks nodig om er thermische energie uit te halen. Bij oppervlaktewater en afvalwater is dit wel het geval. Aan de andere kant gelden er hoge kwaliteitseisen voor drinkwater.

Ruw en rein water

Ruw water is onbehandeld water, zoals grond-, rivier-, kanaal- of oppervlaktewater. Rein water is behandeld en geschikt als drinkwater. Het is mogelijk een warmtewisselaar te plaatsen in een parallelle leiding van de drinkwaterleiding.

Zomer en winter

De temperatuur van drinkwater is ’s zomers zo’n 8-25 ⁰C en ’s winters zo’n 2-15 ⁰C. Door het drinkwater langs een warmtewisselaar te pompen, vindt uitwisseling plaats van de warmte of koude. Die kan direct de woningen en gebouwen verwarmen of koelen. Ook kan die de warmte- en koudeopslag (WKO) aanvullen. De afstand tussen de warmtebron en de warmtevrager is belangrijk. Hoe kleiner de afstand, hoe minder warmte er verloren gaat.

Warmtewinning uit drinkwater is vooral interessant in de zomer. Door klimaatverandering zal het drinkwater in de zomer steeds warmer worden. Door TED te combineren met een WKO is deze warmte in de winter beschikbaar. Drinkwaterleidingen zijn van maatschappelijk belang, ze behoren tot de vitale infrastructuur. Hierdoor gelden er meer eisen voor de technische installatie en de monitoring van het systeem.

Waterkwaliteit

Het winnen van thermische energie uit drinkwater mag nooit de waterkwaliteit en leveringszekerheid in gevaar brengen. Dit maakt het verkrijgen van een vergunning soms lastig. Daarnaast zijn drinkwaterleidingen zijn van maatschappelijk belang en behoren ze tot de vitale infrastructuur. Hierdoor gelden er meer eisen voor de technische installatie en de monitoring van het systeem.

Meer informatie

Vragen?

Heb je meer vragen over aquathermie? Neem dan contact op met onze helpdesk. Een van onze adviseurs helpt je graag verder.

 

Cookie-instellingen