Thermische Energie uit Afvalwater (TEA)

Bij warmte uit afvalwater (TEA) haal je warmte uit het afvalwater. Doordat afvalwater een stabiele temperatuur heeft van 10-15 °C is het ook mogelijk om warmte te winnen in de winter. Warmte-koudeopslag (WKO) is bij TEA niet altijd nodig. De warmte kan op verschillende plekken uit het afvalwater worden gehaald.

Rioolbuizen en persleidingen 

Warmte uit het rioolwater kunnen we benutten voor de verwarming van woningen en gebouwen. Deze vorm van TEA heet ook wel riothermie. Een lagere temperatuur van het afvalwater kan het proces in de rioolwaterzuivering verstoren. In koeler afvalwater is het namelijk lastiger voor bacteriën om afvalstoffen af te breken. Om dit te voorkomen, is de afstand tussen de warmteonttrekking en de rioolwaterzuivering van belang. Het afvalwater in het riool heeft na de warmteonttrekking een kleine transportafstand nodig om weer op te warmen naar de bodemtemperatuur. De bacteriën in de rioolwaterzuivering kunnen dan hun werk blijven doen. In de rioolbuis kan een warmtewisselaar worden geplaatst. Het koelwater in de warmtewisselaar, dat de warmte opneemt, stroomt tegen het rioolwater in. Dit ‘tegenstroomprincipe’ zorgt voor goede warmteoverdracht.

Influentwater

Warmte-onttrekking kan ook gebeuren aan het nog te zuiveren water van een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). Dit wordt ook wel influent genoemd. Het nadeel is dat door dit proces de temperatuur van het water in de persleiding dicht bij de RWZI kan dalen. Dit heeft invloed op het zuiveringsproces. Een minimale afstand van de warmte-onttrekking tot de zuivering en eisen als een maximale temperatuurdaling kunnen helpen om dit te voorkomen. De invloed van TEA op het zuiveringsproces van de RWZI is te berekenen met de TEA rekentool.

Download de TEA rekentool

Effluentwater

Bij zogeheten effluentwater stroomt gezuiverd afvalwater stroomt via een leiding in het oppervlaktewater. Daarbij komt veel warmte in het water. Met een warmtewisselaar kunnen we de warmte uit het effluentwater halen en benutten voor de duurzame verwarming van woningen en gebouwen. Extra voordeel is dat er minder warmte in het oppervlaktewater terechtkomt. Dit is goed voor de waterkwaliteit. Bij effluentwater verschilt per RWZI hoeveel graden de watertemperatuur mag dalen. Voor de berekening van de warmtecapaciteit wordt meestal 5 °C aangehouden, maar mogelijk mag deze groter zijn. De effluentleiding krijgt vaak een aansluiting op een warmtepomp.

Meer informatie

Vragen?

Heb je meer vragen over aquathermie? Neem dan contact op met onze helpdesk. Een van onze adviseurs helpt je graag verder.

 

Cookie-instellingen