Financiering van een warmtenet

Op deze pagina vind je meer informatie over de financiering van een warmtenet, warmtetarieven en het opstellen van een businesscase.

Kosten bestaande gebouwen aansluiten op een warmtenet

De informatie die hierover beschikbaar is hebben we gebundeld. Op de pagina vind je informatie over de éénmalige kosten voor aanleg en niet om bijvoorbeeld de verbruikstarieven voor de afnemer van warmte.

Meer over kosten bestaande bouw aansluiten op een warmtenet >

Template businesscase warmtenetten

Wanneer is het interessant om een warmtenet te ontwikkelen? Door het invullen van de template businesscase warmtenetten krijg je inzicht in de kosten van het ontwikkelen van een warmtenet. Dit helpt je bij het maken van een onderbouwde keuze.

Meer over template businesscase warmtenetten >

Warmtetarieven

Op dit moment is het maximale warmtetarief gekoppeld aan de gasprijs. In de toekomst wordt het warmtetarief losgekoppeld van de gasprijs en steeds meer gebaseerd op de onderliggende kosten van warmte. Lees meer informatie over hoe het maximale warmtetarief nu en in de toekomst is opgebouwd. Ook lees je meer over wat de invloed is van een hogere of lagere gasprijs op het warmtetarief. 

Meer over de verandering van warmtetarieven >

Cookie-instellingen