Duurzaamheid van bestaande warmtenetten

Warmtebedrijven zijn verplicht om te rapporteren over de duurzaamheid van hun warmtenetten. Deze rapportages zijn opgevraagd en geanalyseerd. De resultaten vind je op deze pagina.

Download de duurzaamheidsrapportages (pdf)

Grote warmtenetten

De analyse beperkt zich voornamelijk tot de grote warmtenetten, volgens de definitie van de Warmtemonitor van TNO / CBS. Deze warmtenetten hebben een minimale afzet van 150 TJ per jaar. De achtergrond van de methode voor het maken van de duurzaamheidsrapportages is te vinden op website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Voor kleine-en middelgrote warmtenetten zijn de gegevens minder compleet. Hiervoor gelden minder eisen en sommige warmtenetten zijn uitgezonderd van de rapportageverplichting.

Gemiddelde duurzaamheidsprestaties warmtenetten 2021

De gemiddelde duurzaamheidsprestaties waren in 2021 iets beter dan in 2020. De gewogen gemiddelde CO2-emissie van grote warmtenetten is 21,93 kg CO2 per geleverde GJ (23,4 kg CO2 / GJ in 2020). De referentie van een CV-ketel is gemiddeld 58,5 kg /GJ. De grote warmtenetten zorgen dus voor een besparing van 63% in CO2-emissie (60% in 2020). De doelstelling uit het klimaatakkoord ligt op 70% besparing in 2030.

Hernieuwbare energie

Het aandeel hernieuwbare energie van de totale geproduceerde warmte ligt op 38,5% (36,5% in 2020). Het grootste deel hiervan bestaat uit warmte uit afvalverbrandingsinstallaties en biomassacentrales. Hierbij is het biogene deel hernieuwbaar. Het aandeel restwarmte van de totale geproduceerde warmte is 10% (8% in 2020). De overige warmte komt vooral uit elektriciteitscentrales en hulpketels.

Voor de bouwregelgeving geldt een andere definitie voor hernieuwbare energie en restwarmte. Hier wordt gekeken naar het aandeel van de primaire energiebehoefte. Veel warmte wordt efficiënt opgewekt in elektriciteitscentrales. Hierdoor is de primaire energiebehoefte lager. Het aandeel hernieuwbare energie en restwarmte conform de bouwregelgeving is respectievelijk 49% en 12% (48% en 11% in 2020).
Het gewogen gemiddelde warmteverlies is 23% van de geproduceerde warmte (27% in 2020).

Het aantal aansluitingen op warmtenetten blijft groeien

In 2021 zijn er  ongeveer 380.000 aansluitingen op de grote warmtenetten. In 2020 waren dat er ongeveer 365.000. Op de bestaande grote netten zijn dus ruim 15.000 nieuwe aansluitingen bijgekomen.

Ook zijn er in Nederland veel kleine en middelgrote warmtenetten. In onze inventarisatie komen ruim 73.000 aansluitingen voor. Het werkelijke aantal ligt hoger, omdat wij niet beschikken over de aantallen van warmtenetten die geen warmte-leveringsvergunning nodig hebben.  

Vragen?

Heb je meer vragen over de duurzaamheid van bestaande warmtenetten? Neem dan contact op met onze helpdesk. Een van onze adviseurs helpt je graag verder.

 

Cookie-instellingen