Uitvoeringsplan warmtetransitie

In een uitvoeringsplan beschrijf je als gemeente hoe een dorp, buurt of wijk aardgasvrij wordt. Het is een gedetailleerde uitwerking van de transitievisie warmte of warmteprogramma. En draagt bij aan de onderbouwing voor de wijziging van het omgevingsplan.

Wat is een uitvoeringsplan?

Een uitvoeringsplan is een plan om de gebouwde omgeving in een gebied aardgasvrij te maken, of als tussenstap aardgasvrij-ready. De gemeente heeft hierin de regie, maar een uitvoeringsplan wordt altijd gemaakt sámen met de partners. Met gedragen en afgestemde besluitvorming als resultaat. Er zijn veel verschillende soorten uitvoeringsplannen - sterk afhankelijk van het gebied, de warmteoplossing en de samenwerkingsvorm.  

Lees meer over wat een uitvoeringsplan is >

Opbouw uitvoeringsplan

Hoe bouw je een goed uitvoeringsplan op? Welke informatie kun je er in opnemen en waar moet je allemaal rekening mee houden als je een uitvoeringsplan maakt? We beschrijven het uitgebreid in de handreiking opbouw uitvoeringsplan. 

Ga naar de handreiking opbouw uitvoeringsplan >

Planproces aanwijsbevoegdheid inzetten

Wil je als gemeente de aanwijsbevoegdheid inzetten? Dan moet je een specifiek planproces doorlopen. Dit proces bestaat in ieder geval uit het warmteprogramma en de wijziging van het omgevingsplan.

Lees meer over de onderdelen van het planproces >

Aanwijsbevoegdheid inzetten

De aanwijsbevoegdheid is de mogelijkheid die gemeenten krijgen om in het omgevingsplan binnen hun grondgebied gebieden aan te wijzen die overgaan op een duurzame warmtevoorziening en waar het aardgastransport door de netbeheerder stopt. Om deze aanwijsbevoegdheid in te kunnen zetten moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Lees meer over het inzetten van de aanwijsbevoegdheid >

Hulpmiddelen

Startanalyse

Vergelijk de 5 warmtestrategieën voor jouw warmteprogramma of uitvoeringsplan op basis van de laagste maatschappelijke kosten. Ga naar de Startanalyse

Handreiking opbouw uitvoeringsplan

Hoe bouw je een goed uitvoeringsplan op? Welke informatie kun je er in opnemen en waar moet je allemaal rekening mee houden als je een uitvoeringsplan maakt? We beschrijven het uitgebreid in de handreiking opbouw uitvoeringsplan.

Stappenplan uitvoeringsplan

Het maken van een uitvoeringsplan is onderdeel van de uitvoering van het Klimaatakkoord. Met het stappenplan uitvoeringsplan beschrijven we de verschillende stappen om te komen tot een uitvoeringsplan.

Webinar ‘wat staat er in een uitvoeringsplan?’

Wat zet je precies in een uitvoeringsplan? En hoe past dit plan in het proces dat gemeenten doorlopen om een wijk aardgasvrij te maken? In het webinar over de handreiking uitvoeringsplan kwamen onder meer deze vragen aan bod.

 

 

 

 
Cookie-instellingen