Afwegingskader voor de keuze van een regierol

Het afwegingskader voor de keuze van een regierol is opgesteld om gemeenten te helpen bij het kiezen van een strategische rol in de warmtetransitie. De keuze is onder andere afhankelijk van inhoudelijke afwegingen, de wijze waarop de gemeente wil omgaan met de omgeving en de beschikbare financiële middelen.

Download het afwegingskader (pdf)

Vier rollen

Op basis van de verschillende variabelen is een groot aantal varianten van de regierol mogelijk. De Argumentenfabriek werkte vier typische rollen uit:

  1. De afwachtende regisseur
  2. De procesregisseur
  3. De sturende regisseur
  4. De integrale regisseur

Een gemeente kan uiteraard andere rollen of een combinatie van rollen kiezen. Bij de vier varianten gaat het uitdrukkelijk om rolopvattingen en niet om ambitieniveaus. De varianten zijn bedoeld ter inspiratie en om binnen de gemeentelijke organisatie het gesprek aan te gaan over de mogelijke invulling van de regierol. 

Cookie-instellingen