Wijnjewoude, Opsterland

Ronde 2
Gemeente Opsterland
Wijk/dorp Wijnjewoude (postcode 9241)
Provincie Friesland
Omvang gemeente Klein
Bouwperiode wijk Divers
Klik op 'Lees meer' voor de rest van de tabel.
Wijk typologie Dorp
Typologie woningen Alle typologieën
Doel: aardgasvrij of aardgasvrij-ready Aardgasvrij ready
Technische oplossing Groen gas + individuele hybride warmtepomp
Individueel/collectief Individueel
Bron voor de technische oplossing Groen gas + elektriciteit
Toelichting technische oplossing Groen gas (eigen mestvergisting) + isolatie + hybride warmtepomp
Energiebesparende en verduurzamende maatregelen Kierdichting, gevel/spouwmuurisolatie, dakisolatie, vloer/bodemisolatie, HR-glas, isolerende kozijnen/deuren, ventilatie, LT verwarmingssysteem, infrarood verwarming, zonnepanelen, zonneboilers, elektrische kookvoorziening
Aantal woningen 841
Aantal koopwoningen 639
Aantal huurwoningen (woningcorporaties  + particulier) 202 (152 + 50)
Aantal utiliteitsgebouwen 59
Gebruiksfuncties utiliteitsgebouwen Kantoor, winkel, gezondheidszorg, onderwijs, sport, anders (horeca)
Totaal aantal gebouwen 
(woningen en utiliteitsgebouwen)
900
Partners in de proeftuin Provincie Fryslân, Plaatselijk Belang Wijnjewoude e.a., Dorpsenergiecoöperatie WEN, RVO, Gasunie NV, netbeheerder Liander, woningbouwcorporaties Elkien en Woon Friesland, Universiteit van Amsterdam, NHL Stenden Hogeschool.
Bewonersinitiatief (ja/nee) Ja
Start: 2018/2020/2022 2020
Toegekende rijksbijdrage (€)  4.291.196
Rijksbijdrage per woningequivalent (€)  4.219
Eigen bijdrage bewoners Ja
Wijze van betaalbaar houden (naast Rijksbijdrage) Voor huurders betaald door woningcorporatie, voor particuliere eigenaren een betaalbaar geachte eigen bijdrage + gebruikmaking van andere subsidies
Businesscase definitief Nee
Aanbod gedaan aan (deel) bewoners Ja
Uitvoering gestart Ja
Aantal aardgasvrij-ready gemaakte woningen resp. gebouwen 29/0
Aantal aardgasvrij gemaakte woningen resp. gebouwen 20/0
Naar verwachting gereed 2028
    Cookie-instellingen