Bospolder-Tussendijken, Rotterdam

Ronde 2
Gemeente Rotterdam
Wijk/dorp Bospolder-Tussendijken
Provincie Zuid-Holland
Omvang gemeente Groot
Bouwperiode wijk Voor 1959
Klik op 'Lees meer' voor de rest van de tabel.
Wijk typologie Stedelijk bouwblok
Typologie woningen Gestapelde bouw
Doel: aardgasvrij of aardgasvrij-ready Aardgasvrij
Technische oplossing HT-warmtenet (ca. 90⁰C)
Individueel/collectief Collectief
Bron voor de technische oplossing Restwarmte industrie (later mogelijk geothermie en/of TEO)
Toelichting technische oplossing HT-warmtenet o.b.v. restwarmte industrie, evt. op termijn aangevuld met geothermie en/of aquathermie.
Energiebesparende en verduurzamende maatregelen Niet bekend
Aantal woningen 1604
Aantal koopwoningen 83
Aantal huurwoningen (woningcorporaties  + particulier) 1521 (1349  + 172)
Aantal utiliteitsgebouwen 41
Gebruiksfuncties utiliteitsgebouwen Winkel, onderwijs, bijeenkomst, sport
Totaal aantal gebouwen 
(woningen en utiliteitsgebouwen)
1645
Partners in de proeftuin Vastgoedbezitter Havensteder, warmtenetbeheerder Eneco
Bewonersinitiatief (ja/nee) Nee
Start: 2018/2020/2022 2020
Toegekende rijksbijdrage (€)  4.927.278
Rijksbijdrage per woningequivalent (€)  2.875
Eigen bijdrage bewoners Ja
Wijze van betaalbaar houden (naast Rijksbijdrage) Voor huurders betaald door woningcorporatie, voor particuliere eigenaren een betaalbaar geachte eigen bijdrage + gebruikmaking van andere subsidies
Businesscase definitief Ja
Aanbod gedaan aan (deel) bewoners Ja
Uitvoering gestart Ja
Aantal aardgasvrij-ready gemaakte woningen resp. gebouwen 0/0
Aantal aardgasvrij gemaakte woningen resp. gebouwen 360/0
Naar verwachting gereed 2026
Een momentje...
    Cookie-instellingen