Subsidie SpUk Regionale Structuur

De regionale structuur is onderdeel van het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW). Deze regeling beoogt gemeenten te ondersteunen in hun regionale samenwerking ten behoeve van de warmtetransitie.

Regio

Landelijk

Doelgroep

Overheden

Doel

Inhuren personeel of expertise

Type financiering

Subsidie

Specifieke uitkering regionale structuur NPLW

De regionale structuur is onderdeel van het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW). Deze regeling beoogt gemeenten te ondersteunen in hun regionale samenwerking ten behoeve van de warmtetransitie.

Voor wie Wat
  • Overheden
  • Inhuur personeel en expertise
Plek in de warmteketen Bijdrage
  • Warmtebron
  • Infrastructuur
  • Woning of gebouw
  • Bedrag varieert per RES-regio.
  • Totaal € 9 miljoen beschikbaar gesteld.

Aanvragen

Meer informatie over deze subsidie vind je hieronder. Je kunt de subsidie hier ook aanvragen.

Direct aanvragen

Cookie-instellingen