Podcast Zonnedorpen: “Iedereen moet mee kunnen doen”

15-08-2022

Dorpen in Noord-Groningen worden regelmatig opgeschrikt door aardbevingen. Niet verwonderlijk dat bewoners van het gas af willen. Zes dorpen namen het initiatief voor energiecoöperatie Zonnedorpen. Hoe verloopt het initiatief? En combineert het met andere opgaven? In deze podcast hoor je meer.

Beluister de podcast

In de podcast gaat René Schellekens, adviseur energietransitie en energiearmoede van RVO, in gesprek met Willy Jansen, projectregisseur energietransitie van de gemeente Eemsdelta, en Bas Huizing van energiecoöperatie Zonnedorpen. Zonnedorpen is een initiatief van de dorpen Garsthuizen, Godlinze, Leermens, 't Zandt, Zeerijp en Zijldijk. Een aantal verenigingen van dorpsbelangen richtte daar een energiecoöperatie op om een alternatief te bieden voor gaswinning. De coöperatie heeft inmiddels haar eigen zonneparken in ’t Zand. Verder ondersteunt ze de bewoners van de zes dorpen met het verduurzamen en aardgasvrij maken van hun woningen.

In de podcast bespreekt René met Willy en Bas hoe je het aardgasvrij maken combineert met andere opgaven, zoals energiearmoede en de aardbevingsschade. Vrijwel elke woning in de dorpen heeft wel te maken heeft met schade en voor elke woning geldt dat die vroeg of laat versterkt moet worden. Dat betekent dat veel mensen in afwachting zijn van duidelijkheid over die versterking en intussen zit de verduurzaming op slot. Zonnedorpen heeft iets bedacht om ondanks die onzekerheid toch stappen te kunnen maken in het aardgasvrij maken van woningen. Bovendien heeft de coöperatie een goede regeling kunnen treffen met de Belastingdienst, zodat (juist) ook mensen met een smalle beurs kunnen deelnemen in de coöperatie. Bas Huizing vertelt er meer over in de podcast.

Gemeente Eemsdelta is blij met het initiatief. Ze hielp bij het schrijven van het projectvoorstel, maar verder doet Zonnedorpen vrijwel alles zelf. Toen de gemeente het geld kreeg vanuit het Rijk, is dat rechtstreeks naar Zonnedorpen gegaan voor de uitvoering. “Het is dus niet zo dat dat de inwoners participeren in een project van de gemeente, maar dat de gemeente participeert in een project van inwoners”, aldus Willy Jansen. De aanpak is wat hem betreft ook interessant voor andere (energie)projecten.

Klik op 'Lees meer' voor de transcriptie van deze podcast. 


 

Podcast Zonnedorpen

00:00:01
Inleiding: Welkom bij deze podcast voor gemeenten van het Programma Aardgasvrije Wijken. Om van elkaar te leren gaan we in gesprek met gemeenten die werken aan het aardgasvrij maken van wijken. Luister mee als zij ons vertellen over hun projecten, ervaringen en plannen.

00:00:18
René Schellekens: We zijn hier in Zijldijk en ik heb een gesprek met Willy Jansen, projectregisseur energietransitie en duurzaamheid van de gemeente Eemsdelta en Bas Huizing, chief of office energiecoöperatie Zonnedorpen. En we zijn hier in het projectbureau van Zonnedorpen, in de oude gymzaal van de school in Zijldijk. Dat klopt hè?

00:00:40
Willy Jansen: Ja, zeker, ja, ja, hierboven boven het plafond kun je de ringen nog zien.

00:00:44
René Schellekens: Oké, maar jullie hangen nooit meer aan de ringen.

00:00:49
Willy Jansen: Nee, nee, gezien de gemiddelde leeftijd van onze projectgroep, moeten we dat maar niet meer doen, denk ik.

00:00:52
René Schellekens: Ik denk dat jij het nog wel zou kunnen.

00:00:54
Willy Jansen: Ja, ja, ja, ja, ik wel ja!

00:00:55
René Schellekens: Ja, ja, mooi man. Hé Willy, ik heb jou wat achtervolgd om hier een afspraak te maken in het hoge noorden. Altijd fijn om hier weer te zijn en de weidsheid van de omgeving te ervaren, maar ik mag er niet te veel reclame voor maken, had ik begrepen.

00:01:12
Willy Jansen: Nee, dat klopt, welkom overigens, wij houden graag een beetje voor ons dat het hier fantastisch mooi is en rustig en stil en ruimtelijk en schoon, zodat we niet al te veel mensen krijgen. Anders dan ja, dan krijgen we daar gewoon weer last van. Ja, dan krijgen we dezelfde problemen als in het westen van het land, en daar zitten we niet op te wachten.

00:01:30
René Schellekens: Nee, dat snap ik heel goed. Jullie zijn bezig met het onder andere het project Zonnedorpen in Eemsdelta. Er lopen nog een paar projecten hier, waar ik ook van gehoord heb. We zijn hier specifiek voor Zonnedorpen en met name ook: hoe combineer je dat met andere opgaven. Want laten we eerlijk zijn, het is niet de rijkste streek van het land, dus er speelt wat armoede, waar je ook nog wat mee kan. En we hebben natuurlijk ook, ja, de aardbevingen die hier voorkomen, die ook in relatie met Zonnedorpen wel opgepakt worden. Kun je daar kort iets over zeggen?

00:02:02
Willy Jansen: Jazeker. Je noemt eigenlijk twee dingen: de aardbevingsproblematiek en armoede. Wat betreft die aardbevingsproblematiek, die leidt ertoe dat eigenlijk elke woning hier wel te maken heeft met die aardbevingsproblematiek en voor elke woning geldt dat die vroeg of laat - waarschijnlijk, we weten het niet zeker -versterkt moet worden. Dus dat er, ja, dat er grondige dingen moeten gebeuren aan die woning om die, nou ja, laten we zeggen, aardbevingsbestendig te maken of om bevingsschade te herstellen. Dat betekent dat heel veel mensen zijn in afwachting van duidelijkheid over die versterking, en het gevolg daarvan is dat ze eigenlijk, totdat ze die duidelijkheid hebben, verder niks gaan doen. En het verduurzamen zit daardoor op slot eigenlijk.

00:02:52
René Schellekens: Je zou dat bijna kunnen vergelijken, want toevallig heb ik net ook een podcast opgenomen in Emmen, waar ook de nodige mensen op leeftijd wonen die zoiets hebben van het zal mijn tijd wel duren. Dat is ook een wachtproces. Waar je eigenlijk een aanleiding zoekt, van hoe kunnen we dat proces versnellen? En die bevingsschade zou zo'n versneller...?

00:03:11
Willy Jansen: Nou, ja, dat zou kunnen zijn, maar het tegendeel is helaas waar dat mensen al jaren in de wachtstand staan en dus eigenlijk die verduurzaming niet op gang komt. Maar Zonnedorpen heeft iets bedacht om ondanks die onzekerheid waar mensen mee te maken hebben, toch stappen te kunnen maken in het aardgasvrij maken van woningen. En dat is een heel mooi idee. Men heeft gekozen voor een all electric benadering, dus de woning echt aardgasvrij te maken en daarbij gebruik te maken van een hoge-temperatuur-warmtepomp. Een conventionele warmtepomp die verwarmt water tot nou ja, 40, 50 graden. Dat is onvoldoende om een ongeïsoleerde of nageïsoleerde woning of niet-nageïsoleerde woning te verwarmen. Met zo'n warmtepomp ben je in staat om eigenlijk de CV-ketel weg te doen en dat ding te vervangen door die hoge-temperatuur-warmtepomp.

00:04:06
René Schellekens: Dus dat is eigenlijk onafhankelijk van de woning en ja, de schade die nog gerepareerd zou moeten worden?

00:04:11
Willy Jansen: Ja, Dat is misschien vanuit energieoogpunt niet het allermooiste wat je kunt doen, want isolatie is natuurlijk altijd goed. Alleen ja, daar kunnen we hier niet echt meters mee maken. Daar waar het kan, gebeurt dat wel, hè, dus als een woning eenmaal wel versterkt wordt, dan proberen we wel die koppelkans te pakken en dan gaan we kijken of we die isolatie zo goed mogelijk mee kunnen nemen. Dan kan die woning misschien uiteindelijk wel weer met een conventionele warmtepomp verwarmd worden, maar zolang dat nog niet het geval is, kan die hoge-temperatuur-warmtepomp een heel mooie oplossing zijn.

00:04:41
René Schellekens: Ja, je zegt van mensen gaan over op warmtepompen met hoge temperatuur, dat vraagt meer energie en je hebt maar zoveel zonnevelden en zoveel zonnestroom dus ik als leek zeg dan: dan kun je dus minder mensen bedienen met die stroom die je hebt.

00:04:55
Willy Jansen: Klopt, en daar hebben ze ook over nagedacht, dus het plan is om - het elektriciteitsgebruik zal wat omhoog gaan - de bedoeling is om extra opwek te gaan organiseren in het gebied door middel van zonnepanelen en een behoorlijk groot zonneveld op een voormalige gaslocatie. We hopen dat we dat voor elkaar krijgen en tegelijkertijd is men ook aan het kijken naar het slimmer maken van het elektriciteitsnet dus met name ook achter de meter, om te kijken of je de gebruikers in de huizen slimmer kunt aansturen. Dus op moment dat je energie hebt, om het dan ook te laten gebruiken. Daarmee ontlast je ook het net en ook om opslag in het net te integreren. En dat kan dan nog zowel achter de voordeur als ergens in de wijk bij wijze spreken. Die maatregelen, dus extra productie van elektriciteitsopslag en een slimmer netwerk, dat is het antwoord op het verhoogde elektriciteitsgebruik.

00:05:48
René Schellekens: Daar is gewoon over nagedacht.

00:05:49
Willy Jansen: Daar is heel goed over nagedacht.

00:05:51
René Schellekens: Hartstikke mooi. Want vanuit Zonnedorpen benaderen jullie dan zelf mensen, of komen mensen naar jullie toe? Of hoe werkt dat?

00:05:59
Bas Huizing: Dat is eigenlijk een combinatie. Heel veel mensen komen naar ons toe, die bellen ons op, komen hier op kantoor langs om een afspraak te maken. Aan de hand daarvan gaan onze duurzaamheidsadviseurs naar de mensen toe. Maar het mooie van onze projectgroep is, is dat we eigenlijk allemaal in de dorpen wonen, dus dat we de mensen ook, nou ja, tijdens de hond uitlaten, tijdens bijeenkomsten op de voetbalclub in het dorp ook gewoon zien en dat je in een gesprek ook mensen bewust van verduurzaming probeert te maken, ze warm te maken om van aardgas af te gaan en aan de hand daarvan ook weer bij de mensen binnen te komen.

00:06:33
René Schellekens: Maak je dan als coöperatie gebruik van die netwerken die er eigenlijk natuurlijk al zijn?

00:06:38
Bas Huizing: Jazeker ja, we merken gewoon dat dat heel belangrijk is, want je kan foldertjes in de bus doen, je kan een advertentie zetten, maar wij merken toch dat de één op één benadering toch echt het beste werkt.

00:06:49
René Schellekens: Ja en ik kan me voorstellen, als we kijken naar aardgasvrije wijken en bij participatie komt vaak het woord vertrouwen om de hoek zetten. En ja, je noemt al even bevingsschade, ik kan me voorstellen dat een coöperatie van mensen die je tegenkomt als je de hond uitlaat zomaar eens beter zou kunnen werken dan een brief van Willy.

00:07:11
Bas Huizing: Ja, nou ja, kijk, het verschilt natuurlijk al in deze streek wel dat wij niet namens de overheid komen, om het zo maar te zeggen.

00:07:17
René Schellekens: Ja.

00:07:18
Bas Huizing: Aangezien de relatie daarmee, nou ja door de aardbevingen wel…

00:07:24
René Schellekens: Niet optimaal is.

00:07:25
Bas Huizing: Niet optimaal nee, en als je mekaar ziet, wat ik zei, bij de voetbal of tijdens hond uitlaten, dat schept al meer een band dan dat je vanaf het kantoor in Den Haag een brief stuurt.

00:07:37
René Schellekens: En een ander onderwerp ook is armoede. We noemden het daarstraks volgens mij al even, ik kan me voorstellen dat je die mensen ook niet altijd bij de voetbalclub tegenkomt.

00:07:49
Bas Huizing: Nee, nou moet ik ook zeggen dat wij ons niet zozeer echt per se richten op armoede. We hebben vanaf het begin van de coöperatie gezegd: iedereen moet kunnen meedoen. Dus onze contributie is een tientje per jaar en we hebben onze eigen zonneparken in 't Zand, waarbij wij ook hebben gezegd, het moet voor iedereen mogelijk zijn in dit gebied om daar stroom af te nemen en daardoor hebben we een hele mooie regeling kunnen treffen waardoor mensen voor zeventien cent stroom bij ons kunnen afnemen. En dat is nu zo'n succes geworden, dat we nu de eerste mensen al nee moeten verkopen omdat het veld gewoon is uitverkocht.

00:08:27
René Schellekens: Oké, en heb je dan het idee dat mensen die wat krapper bij kas zitten, daar ook wel gebruik van maken? Want ik kan me voorstellen: met de gestegen energieprijzen is zeventien cent best aardig aanbod.

00:08:38
Bas Huizing: Ja, nou kijken wij niet bij mensen in de portemonnee natuurlijk, daar willen wij ook ver van blijven. Daarom hebben we wat ik zei vanaf begin gezegd: iedereen moet kunnen meedoen en of de mensen dat doen, ja, dat is aan de mensen zelf. Maar wij gaan verder niet ons niet bemoeien met inkomens.

00:08:53
René Schellekens: Nee AVG-technisch zou je dat ook niet moeten willen.

00:08:58
Bas Huizing: Nee zeker niet, daar willen wij zelf niet mee zitten, omdat je de mensen ook gewoon kent. Die band wil je niet...

00:09:04
René Schellekens: Precies en juist armoede, daar heerst natuurlijk best wel wat schaamte omheen. Dus ja, mensen lopen daar niet mee te koop.

00:09:10
Willy Jansen: Maar dat durf ik wel te zeggen, dat het voor iedereen mogelijk maken zit echt in het DNA van dit team. Het zonneveld dat Bas noemt, dat is echt ontwikkeld met in het achterhoofd: het moet niet zo zijn dat alleen maar mensen die kunnen investeren, het geld hebben om te investeren, dat die ervan kunnen profiteren. Iedereen moet ervan kunnen profiteren. Dus, zonder dat je een investering gedaan hebt, kun je toch van die zeventien cent per kilowattuur profiteren. En dat is uniek. Dat is ook een hele bijzondere constructie geweest, die ook door de Belastingdienst destijds goedgekeurd is en zo. En dat was echt een heel ingewikkelde.

00:09:49
René Schellekens: Dat zal een heel traject geweest zijn ja.

00:09:51
Willy Jansen: Ja, we hebben het wel voor mekaar gekregen en dat, ja is heel knap.

00:09:54
René Schellekens: Maar in principe is dit iets dat zouden ze overal kunnen doen dan.

00:09:56
Willy Jansen: Helaas niet meer, omdat de postcoderoosregeling die toen gold, niet meer van toepassing is en er een nieuwe is. Maar Zonnedorpen is wel bezig om met de huidige postcoderoosregeling iets vergelijkbaars te ontwikkelen, en dat is iets waar ze nu volop mee bezig zijn.

00:10:13
René Schellekens: Ja, dus, ben jij bij dat hele ingewikkelde traject betrokken geweest, Bas?

00:10:17
Bas Huizing: Nee, nee, ik ben vrij recentelijk hier bijgekomen maar in onze projectgroep zijn Kees-Jan en Willem daar echt vanaf begin bij betrokken geweest en die hebben daar heel wat tijd en zweetdruppels ingestoken en door hun inzet en nog van wat andere mensen, is er echt iets unieks uitgekomen.

00:10:36
René Schellekens: Ja, en Kees-Jan en Willem zijn halve juristen inmiddels dan of niet?

00:10:39
Bas Huizing: Ja, meer dan ze zelf zouden willen, denk ik.

00:10:42
René Schellekens: Dat kan ik me voorstellen, ja, maar hoe komt dat dan uiteindelijk tot stand? Want je hebt zo ergens een groot zonneveld liggen. Dat vraagt een behoorlijke investering, dus er zijn mensen die daarin geïnvesteerd hebben. Maar die mensen die erin geïnvesteerd hebben, zijn niet de enige die er gebruik van kunnen maken. En betekent dat dan ook dat jullie je eigen energiebedrijf zijn op die manier? Moet ik dat zo zien?

00:11:09
Bas Huizing: Dat is vrij technisch. Ik hoop dat ik een goed antwoord kan geven. Wij kunnen niet één op één stroom verkopen aan de leden van Zonnedorpen en de afnemers van het veld, dus dat gaat via Energie Van Ons.

00:11:27
René Schellekens: Oké.

00:11:28
Bas Huizing: Dat is een bedrijf voor Groningen, Friesland en Drenthe. Dus dat op die manier kunnen mensen bij ons lid worden en aangeven van: nou, wij willen graag stroom van jullie afnemen, maar dan moeten zij zich bij Energie van Ons inschrijven om daadwerkelijk stroom bij ons af te nemen.

00:11:43
René Schellekens: Oké, en zo wordt die zeventien cent dan gegarandeerd. Want je kunt niet die zeventien cent krijgen en van ik noem maar iets Eneco of zo.

00:11:54
Bas Huizing: Nee, en het is ook echt gebonden aan de Zonnedorpen, dus echt de vijf, zes dorpen waar wij ook in werken. Dus als je nou in de stad Groningen woont, kun je ook niet van ons zonnepark afnemen.

00:12:07
René Schellekens: Oh. Nee, je moet in die postcode vallen, zal ik maar zeggen.

00:12:10
Bas Huizing: Ook als afnemer.

00:12:12
Willy Jansen: En Energie van Ons is een soort energiebedrijf, eigenlijk een organisatie van alle energiecorporaties in die drie provincies hier in het noorden, die zich dus daarin verenigd hebben, zou ik maar zeggen, die gezamenlijk een energiebedrijf opgezet hebben, die van al die corporaties de duurzaam opgewekte energie inkopen eigenlijk en dan weer verkopen aan de inwoners.

00:12:33
René Schellekens: Ja, want als je dan als gemeente naar die problematiek kijkt, want ik zie in het land dat energiearmoede stijgt, is dat dan iets waarvan je zegt van: zo'n project gaan we aangrijpen om daar een verbinding te leggen met mensen die in energiearmoede zijn, dat je dat wat gerichter gaat doen?

00:12:53
Willy Jansen: Nou, dit, dit soort initiatieven die stimuleren we natuurlijk, ontzettend, want die hebben een hele mooie bijdrage. In z'n algemeenheid geldt dat er een visie is vanuit de gemeente Eemsdelta, dat de opwek van duurzame-energie en dan grootschaliger dus moet je denken aan misschien kleine windmolens, niet windmolens van 150 meter hoog, of zonneparken binnen bepaalde afmetingen. Dat kan alleen maar als daar 50 procent eigenaarschap van de inwoners in zit. En als daar geen vergunningen voor komen dan gaat het niet gebeuren. Dus da's echt een randvoorwaarde voor ontwikkeling van duurzame energieopwek-projecten.

00:13:35
René Schellekens: Ja, maar goed, dan heb je het over het investeren, maar juist het afnemen, denk ik, voor die zeventien cent, is interessant voor mensen die een wat smallere beurs hebben.

00:13:44
Willy Jansen: Klopt, maar de opbrengst van die parken die moet dus voor ook voor minstens de helft ten goede komen aan de inwoners en of dat dan in een lagere energierekening is, of misschien cash, dat is dan minder belangrijk.

00:13:57
René Schellekens: Ja misschien een rare vraag he, maar ik kan me voorstellen dat als ik bij de afdeling sociale zaken van de gemeente Eemsdelta zou werken en ik was actief in één van die dorpen dan zou ik zeggen tegen die mensen die wat betalingsproblemen hebben: misschien moet je eens aansluiten bij Zonnedorpen, dan wordt je energierekening lager. Gebeurt dat ook?

00:14:15
Willy Jansen: Dat gebeurt ook. Dus de mensen die bij ons in die hoek zitten, die zijn ongeveer bekend met dit soort initiatieven en die brengen dat zeker ter sprake.

00:14:26
René Schellekens: Ja, hartstikke goed. En Bas, als je nu kijkt naar het totale project, hè, want zoals Willy eigenlijk ook al aangaf je hebt die zonnevelden, je verkoopt die stroom voor zeventien cent per kilowattuur, maar je had het ook over het aardgasvrij maken van woningen. Wat is jullie rol daar als coöperatie in?

00:14:48
Bas Huizing: Nou, we zijn in november gestart met de projecten Zonnedorpen Aardgasvrij met eigenlijk het doel om zoveel mogelijk huizen in onze dorpen van aardgas af te halen. Nou, dat gaat tot nu toe eigenlijk boven verwachting. We hebben nu ongeveer 75 woningen bezocht. Één van onze duurzaamheidsadviseurs gaat naar de mensen toe voor een eerste gesprek. Die brengt dus in kaart van: wat is jullie verbruik nu, wat zijn jullie wensen? Nou, daar komt meestal ook de versterking om de hoek kijken. Nou, als de mensen met ons door willen, kunnen zij een rapport krijgen van Bosman Duurzaam Advies. Da's een bureau uit de Delfzijl die het huis gaat bekijken, opmeet en eigenlijk met concrete voorstellen komt wat je kan doen om het huis te verduurzamen, met bedragen erbij met terugverdientijden erbij en aan de hand van dat rapport gaan we weer met de bewoners in gesprek. Van hoe kunnen we het rapport nou omzetten in concrete acties en daar ondersteunen wij de bewoners ook bij. Wij willen de bewoners eigenlijk van begin tot eind ondersteunen. En er zijn ook best veel bewoners die al zeggen van: Ja, ik wil van het aardgas af. Voor sommige mensen is dat nog een beetje spannend.

00:16:04
René Schellekens: Snap ik.

00:16:04
Bas Huizing: Ja je wil ook weten dat het allemaal werkt, en ook in de winter. Alleen, waar we nu tegen aanlopen is de versterking die om de hoek komt kijken, wat voor mensen gewoon heel veel onzekerheid biedt en ook eigenlijk tegenhoudt om hun huis aan te pakken voordat ze weten wat er mee moet gebeuren. En nou ja, we hebben voor onszelf wel een kaart gebracht van oké, ook een wordt je huis versterkt, dan kunnen wij alvast wel wat dingen doen. Alleen ja, die drempel moeten mensen nog over. En we krijgen ook wel vaak terug van: ja, dat is allemaal heel mooi wat jullie aanbieden, maar we willen niet twee keer in de rommel zitten en dat is voor ons wel lastig, omdat het ons tegenhoudt, maar je kan de mensen geen ongelijk.

00:16:55
René Schellekens: Nee, mensen houden niet van gedoe. Ik niet, en ik ben niet zo bijzonder, dus dat zullen andere mensen ongetwijfeld ook hebben.

00:17:01
Bas Huizing: Ja, maar er zijn ook best mensen die zeggen tegen ons: We willen best van het gas af, maar nou, die hebben het liefste dat wij alles regelen. Dat kan natuurlijk niet, dat moet allemaal wel in samenspraak met de bewoner, maar er is best veel bereidheid om van het gas af te gaan, maar je hebt inderdaad wel te maken met de onzekerheid over de versterking.

00:17:18
René Schellekens: Ja want het vraagt hoe je het ook wendt of keert wat investering van de mensen. En ja, ik vermoed zomaar dat het woningeigendom hier best wel hoog is. Dus ik geloof niet dat er heel veel corporaties zijn.

00:17:34
Willy Jansen: Er zijn wel corporaties actief, ja zeker.

00:17:36
René Schellekens: Ja, en hoe zitten die in dit traject?

00:17:39
Willy Jansen: Kijk met woningcorporaties, als gemeente maken wij daar prestatieafspraken mee, hè, dus de proberen wij over te halen om zo snel mogelijk hun woningvoorraad te verduurzamen. De Rijksoverheid stelt daar ook eisen aan, hè.

00:17:54
René Schellekens: En sluiten die dan bijvoorbeeld aan op zo'n traject van Zonnedorpen om eerder aardgasvrij te worden bijvoorbeeld?

00:18:01
Willy Jansen: Ik denk niet dat er nu concrete samenwerking is tussen een woningcorporatie in jullie gebied.

00:18:06
Bas Huizing: Nee, wij richten ons echt op particulier wonen.

00:18:09
René Schellekens: Wat is de verhouding ongeveer?

00:18:11
Willy Jansen: Ja, dat durf ik eigenlijk niet te zeggen, maar ik denk dat misschien 10 procent van de woningen hier corporatiewoningen zijn in de dorpen.

00:18:22
Bas Huizing: Even uit het hoofd gaat het in onze Zonnedorpen, om ze zomaar te noemen, om 1100 woningen, waarvan er 700 tot 750 particulier zijn.

00:18:31
René Schellekens: Oké, ja, dus het leeuwendeel is gewoon particulier. En help je daar als gemeente nog in met regelingen?

00:18:40
Willy Jansen: Nou ja, dus in het gebied van Zonnedorpen daar is eigenlijk de regeling Zonnedorpen dus daar krijgen mensen hulp en ook subsidie vanuit het project. En buiten Zonnedorpengebied, want het zijn eigenlijk vijf dorpen, daar hebben we in sommige gevallen andere PAW-projecten en sowieso zijn we ook bezig, op dit moment, om een gemeentebrede regeling te organiseren waar alle inwoners van de gemeente of alle woningeigenaren van de gemeente gebruik van kunnen maken. En die regeling overigens die is helemaal geënt op ervaringen die we hebben opgedaan in de PAW-projecten. Dus zonder die PAW-projecten hadden we dat niet kunnen bedenken, zal ik maar zeggen, en dat is echt winst die we hebben dankzij die PAW-projecten.

00:19:27
René Schellekens: Ja echt een leertraject geweest.

00:19:30
Willy Jansen: Absoluut, en ja, die heeft dus geresulteerd in een regeling die voor alle inwoners van de gemeente Eemsdelta gaat gelden straks.

00:19:37
René Schellekens: En ook die is eigenlijk zoals de Zonnedorpen zelf, ook inclusief voor iedereen. Iedereen kan mee.

00:19:42
Willy Jansen: Zeker.

00:19:44
René Schellekens: Hartstikke mooi, één ding schiet dan door mijn hoofd en daar heeft hier misschien helemaal niet eens zoveel mee te maken, maar op het moment dat ik van het gas af ga, kan ik ook niet meer op gas koken. Veel mensen hebben daar best moeite mee, hè, want je bent gewend aan iets. Plus at vraagt ook een extra investering, want je moet een inductiekookplaat of zo gaan installeren. Is. Is dat ook iets wat in zo'n regeling dan opgenomen wordt?

00:20:08
Willy Jansen: In de regelingen waar wij nu in Eemsdelta aan werken zeker, ik weet niet precies of het in Zonnedorpen ook meegenomen wordt.

00:20:14
René Schellekens: Of zeggen jullie daar iets van? Of is het dat ze zelf ook wel op idee komen dat ze dan anders moeten gaan koken?

00:20:22
Bas Huizing: Vanuit het project betalen wij wel een aantal dingen voor de bewoners, zoals de installatie van de warmtepomp en eventuele aanpassing van de meterkast, dat is allemaal voor onze rekening vanuit het budget dat wij hebben voor on programma. En ja,er komt ook een investering van de mensen zelf bij kijken. En om een beetje het angstgevoel een beetje weg te nemen, hebben wij hier in ons kantoor ook van alles opgesteld dat mensen kunnen bekijken, zoals bijvoorbeeld bij de warmtepomp hoor je toch vaak dat mensen zeggen van,: maakt dat niet heel veel lawaai? Nou, we hebben er hier drie buiten staan. Zo kunnen mensen hier gewoon even komen luisteren en even zien van wat betekent het, wat hoor ik nou?

00:21:07
René Schellekens: En hoe reageren ze dan? Ik neem aan dat meevalt.

00:21:11
Bas Huizing: Ja, het valt heel erg mee. Ja, ja, maar dat is voor mensen wel soms een drempel die ze over moeten en doordat ze hier dingen kunnen bekijken, dingen kunnen ervaren, hopen wij die drempel wat lager te maken.

00:21:23
René Schellekens: Ervaren, dan word ik, word ik weer getriggerd hè, doen jullie kookworkshops en zo ook?

00:21:28
Bas Huizing: Nee, nee, nog geen geen kookworkshops.

00:21:29
René Schellekens: Dat kan hè? Ik noem zijn naam maar weer even, Kevin en ik waren laatst bij een opname in Papendrecht waar ze inderdaad in de huiskamer kookworkshops organiseerden.

00:21:38
Willy Jansen: Ik herinner me uit het PAW-programma of project van Loppersum dat in buurten ook echt mensen aanboden om dat soort dingen te gaan doen. Dus dat is echt iets wat we....

00:21:50
René Schellekens: Ja, want dat vraag ik me dan ook af. Je hebt best een een hechte gemeenschap. Je komt elkaar tegen bij de hond uitlaten, ik kan me dan ook voorstellen dat mensen zeggen van: kijk, ik heb zo'n project van Zonnedorp al gedaan. Kom eens langs.

00:22:01
Bas Huizing: Dat hebben wij vanaf het begin ook gezegd. Dat ervaringen zijn eigenlijk onze beste reclame. Ja, dat als ze het eenmaal werkt bij mensen, bij andere mensen zien dat het werkt, dat ze ook naar ons toe komen en dat merken we nu al wel dat mensen zeggen van: mijn buurman ze ik moet jullie even bellen.

00:22:16
René Schellekens: Ja, dus dat.

00:22:17
Bas Huizing: Maar dat is ook het unieke van hier in dit gebied bezig zijn en wat ik al eerder zei, dat we ook gewoon in het dorp wonen, je komt mekaar altijd tegen.

00:22:25
René Schellekens: Da's wel echt wel het grote verschil hè tussen een dorp en een en een stedelijke omgeving?

00:22:30
Willy Jansen: Zeker.

00:22:31
René Schellekens: Ja, ik bedoel, ik woon zelf in Eindhoven. Nou, ik heb niet zo veel contact met de buurt.

00:22:36
Willy Jansen: Ik vind het wel leuk om nog even, als het mag, te vertellen dat de aanpak van het project hier nog een ander bijzonder aspect heeft en dat is eigenlijk de besturing van het project. Het initiatief om dit project te gaan doen is volledig vanuit Zonnedorpen gekomen, dus die hebben een projectvoorstel geschreven. We hebben als gemeente daar wel hulp bij geboden, maar zij hebben het geschreven en ingediend. Uiteindelijk is hebben we de toezegging gekregen, het geld gekregen om het te gaan doen en de de uitvoering ligt nu ook weer volledig bij Zonnedorpen. Dus de gemeente die maakt bij wijze spreken het geld wat we hebben ontvangen één op één over aan Zonnedorpen en Zonnedorpen gaat daarmee aan de slag. Dat betekent, want je noemde het woord participatie. Ik zeg wel eens in dit geval is het niet zo dat dat de inwoners participeren in het project, maar dat de gemeente participeert in een project van de inwoners. En dat is wel heel interessant, denk ik, om te zien ook hoe zich dat ontwikkelt in verhouding tot projecten waarbij de gemeente in de regie was.

00:23:41
René Schellekens: Is dat voor Eemsdelta bijzonder? Of is dat iets waarmee jullie al vaker te maken hadden, met die manier van sturing.

00:23:49
Willy Jansen: In die PAW-projecten niet. Er is een ander voorbeeld dat heeft te maken met elektrisch deelvervoer, waarbij we dat ook hebben toegepast, zou ik maar zeggen, waarbij waar het ook goed werkt. Maar ja, PAW-projecten, daar hebben we niet zo heel veel van, hoewel ten opzichte van andere gemeenten mogen we zeker niet klagen. Het is niet zo dat we op tientallen projecten kunnen terugkijken maar deze aanpak is best bijzonder en niet alleen voor ons en ik denk, als je kijkt naar alle PAW-projecten die er zijn, is een aanpak waarbij het geld bij wijze van spreken één op één wordt overgemaakt naar de inwoners, is wel bijzonder, denk ik.

00:24:28
René Schellekens: Ja, dus ja, de betrokkenheid van de gemeente, die is er heel nadrukkelijk

00:24:32
Willy Jansen: Zeker, maar dat heeft ook heel veel met vertrouwen te maken. Dus dat je erop vertrouwt en ook het ziet gebeuren dat het goed gaat.

00:24:44
René Schellekens: Harstikke mooi, goed. En Willem, die komt net binnenlopen en die heeft eigenlijk gewoon goed nieuws. Wat was het? Willem?

00:24:50
Willem Schaap: Ja, ik heb net een overleg gehad met een collega van Willy en daar komen we verder mee, met het tweede zonnepark dat hier komt, wat we echt nodig hebben om al die zonneparken van energie te voorzien en daarnaast heb ik ook net een belletje gehad dat de ENFRI-bases geleverd worden en dat zijn apparaatjes die wij bij de deelnemende mensen in de meterkast plaatsen en die gaan meten hoe het stroomverbruik over de hele dag is en die gaan regelen, dat de aanschafwaarde niet boven een bepaalde piek komt, zodat de kosten ook beperkt blijven.

00:25:27
René Schellekens: Da's de manier waarop Willy zegt dat we het slimmer gaan maken. Hartstikke bedankt Willem. Volgens mij is dit ook mooi om mee af te ronden. Ik weet niet of er nog dingen zijn, Bas of Willy, die jullie nog kwijt willen.

00:25:43
Willy Jansen: Nee, ik denk het niet.

00:25:45
René Schellekens: Zeker weten? Oké, hè, hartstikke bedankt, en dan, ja, we komen graag nog eens langs om te kijken hoe het verder gaat hier met de Zonnedorpen.

00:25:56
Willy Jansen: Zeker doen.

00:25:57
Bas Huizing: Altijd welkom.

00:25:58
René Schellekens: Dank je wel.

00:26:00
Afsluiting: Deze podcast is opgenomen door het Programma Aardgasvrije Wijken. We danken alle mensen die voor en achter de schermen hebben meegewerkt. Deze en andere afleveringen kun je terugluisteren op www.aardgasvrijewijken.nl.

 

Afbeeldingen

Cookie-instellingen