Besluit gemeentelijke instrumenten warmtetransitie (Bgiw)

Het Besluit gemeentelijke instrumenten warmtetransitie (Bgiw) is een concept algemene maatregel van bestuur (AMvB). Het Bgiw vult als toekomstige uitvoeringsregeling belangrijke onderdelen van het wetsvoorstel Wgiw nader in. Hiervoor worden ook wijzigingen aangebracht in onder andere het Besluit bouwwerken leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving en het Omgevingsbesluit. Dit zijn AMvB’s die samen met de Omgevingswet in werking treden op 1 januari 2024.

Bgiw en aanwijsbevoegheid

Met de Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie (Wgiw) krijgen gemeenten de wettelijke mogelijkheid gebieden of wijken aan te wijzen die op een bepaalde datum van het aardgas afgaan en overstappen op een duurzaam alternatief. Als gemeenten gebruik willen maken van de zogeheten aanwijsbevoegdheid moeten zij hiervoor bepaalde regels opnemen in hun omgevingsplan. Deze regels bepalen welk gebied van het aardgas af gaat en op welke datum. Het Bgiw werkt de aanwijsbevoegdheid verder uit door onder andere waarborgen te stellen waaraan gemeenten moeten voldoen voordat ze de aanwijsbevoegdheid kunnen inzetten.  

Waarborgen

De Bgiw noemt een aantal waarborgen waar een gemeente  aan moet voldoen voor de aanwijsbevoegdheid kan worden ingezet:

  • Beschikbaarheid duurzame warmtevoorziening
  • Keuzevrijheid
  • Redelijke termijn
  • Haalbaarheid
  • Nationale kosten en betaalbaarheid
  • Gevolgen aanleg en beheer energie-infrastructuur

Lees meer over deze waarborgen op aanwijsbevoegdheid inzetten.

Meer informatie

Vragen?

Heb je meer vragen over het uitvoeringsplan? Neem dan contact op met onze helpdesk. Een van onze adviseurs helpt je graag verder.

Op deze pagina

Regels in omgevingsplan

> Waarborgen

Cookie-instellingen