Warmtepompen in een kuil op het schoolplein bij een basisschool in Meierijstad

Dankzij een succesvolle samenwerking met marktpartijen en de gemeente wist basisschool de Uilenbrink in Meierijstad succesvol het schoolgebouw van het aardgas te halen.

Basisschool de Uilenbrink in Meierijstad had de ambitie om energieneutraal te worden en een fris schoolgebouw van klasse B te worden. Ze pakten dat wat anders aan dan normaal. Er kwam geen Programma van Eisen. Maar onder leiding van de huisvestingsadviseur werd een schetsontwerp (SO) gemaakt waar het schoolbestuur technisch en onderwijskundig achter stonden. Aan de marktpartijen werd gevraagd om het schetsontwerp door te rekenen op basis van een open begroting. 

Marktpartijen werden zo gestimuleerd om met betere voorstellen te komen dan het schetsontwerp en hun reacties konden onderling vergeleken worden. Dit zorgde voor een ultiem bouwteam, omdat marktpartijen alle ruimte krijgen om hun kennis en expertise in te brengen. Partijen zijn uiteindelijk voor 60% op basis van kwaliteit en voor 40% op basis van prijs geselecteerd.

Aanpak en resultaat

De ambitie was energieneutraal (ENG) met gebruik van zonnepanelen en een fris gebouw van klasse B. Uiteindelijk is het gebouw aardgasvrij geworden met een fris gebouw klasse B. Omdat tijdens het schetsontwerp duidelijk werd dat geen van de renovatieplannen om de school te renoveren in eerste instantie aansloegen bij marktpartijen, is het plan aangepast naar meer nieuwbouw en minder renoveren. Uiteindelijk is de schil van het schoolgebouw aangepakt en het schoolgebouw uitgebreid met nieuwbouw. Voor de warmtebehoefte is een lucht-warmtepomp aangebracht. Deze installatie biedt naast de mogelijkheid tot verwarmen ook de mogelijkheid om te koelen. Daarnaast zijn er 257 zonnepanelen (82 kWp) aangebracht op de nieuwbouw.

Financiering

De gemeente en het schoolbestuur hebben afgesproken dat voor 40 jaar alles wat wordt verdiend in de exploitatie van het gebouw aan de gemeente wordt terugbetaald. Zo heeft het schoolbestuur ongeveer 15 – 20 procent bijgedragen aan het totale projectbudget.

Samenwerking met de gemeente

Over het algemeen is de samenwerking met de gemeente heel soepel verlopen. Ambtenaren zijn intensief bij het project betrokken geweest en kunnen lessen uit deze pilot meenemen naar andere projecten. De grote succesfactor bij deze pilot is de manier waarop de samenwerking is vormgegeven en voorbereid. Door het project vooraf met alle partijen tot op detailniveau te bespreken en de marktpartijen op hun technische kwaliteit te beoordelen is een optimaal resultaat behaald. Bij deze aanpak spelen onderling vertrouwen en goodwill een grote rol. De ontwikkelaars geven de garantie dat problemen worden opgelost door hen over een tijdspanne van tientallen jaren.

Warmtepompen in een kuil

Sinds de oplevering voldoet het binnenklimaat van het gebouw aan de Frisse Scholen eisen. Uiteindelijk is ervoor gekozen om de warmtepompen vanwege het uitzicht vanuit de lokalen in een kuil te plaatsen. Dit heeft ervoor gezorgd dat de geluidsoverlast naar de omgeving sterk is verminderd

Leerpunten

Omdat de relatie tussen partijen in de loop der tijd kan wijzigingen, was het een goed idee geweest om de garanties te verankeren in prestatieafspraken. Dan ligt het risico niet bij het schoolbestuur.

Meer informatie

Andere praktijkvoorbeelden

 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"65","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-doc-text","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"257486"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":false,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":false,"showImages":false,"carouselCount":"2","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

Vragen?

Heb je meer vragen over utiliteitsbouw en de warmtetransitie? Neem dan contact op met onze helpdesk. Een van onze adviseurs helpt je graag verder.

 

Afbeeldingen

Cookie-instellingen