Even voorstellen – Julia Sondermeijer

06-06-2024

In onze nieuwe rubriek ‘Even voorstellen’ stellen collega’s van NPLW zich voor zodat jij ons een beetje beter leert kennen. In deze blog bijt programmamanager en mt-lid Julia Sondermeijer de spits af.

Wie ben je?

Foto Julia Sondermeijer
Julia Sondermeijer

Sinds de start van het NPLW begin 2023 ben ik programmamanager van het team Kennis en Handelen. Vanuit deze functie zit ik in het managementteam van NPLW. Hiervoor was ik coördinator van de 66 proeftuinen bij het Programma aardgasvrije wijken. Samen met mijn man en 3 tienerdochters woon ik in Amersfoort. In het weekend ben ik regelmatig in mijn atelier aan het schilderen of fotograferen. Verder hou ik van hardlopen; ik heb recent een halve marathon gerend.  

Hoe kijk jij naar de warmtetransitie?

Ik vergelijk de warmtetransitie met een marathon: 42 kilometer lang, ook wel 26 mijl. Vanaf dit jaar is het nog 26 jaar voor de finish van de warmtetransitie in 2050. Gelukkig staan in het hoofdlijnenakkoord van het nieuwe kabinet de doelen nog overeind en kunnen we de route voortzetten.

Voor een marathon moet je flink trainen. In 2018 zijn we gestart met proeftuinen aardgasvrije wijken onder het motto: leren door te doen. De lessen van deze koplopers delen we met alle gemeenten. Inmiddels zien we dat gemeenten in het hele land uit de startblokken zijn gekomen. Met name op energiebesparing en isoleren zijn stappen gezet.

Om het schema tot aan de finish uit te werken is in het Klimaatakkoord afgesproken dat elke gemeente uiterlijk eind 2026 hun Transitievisie Warmte actualiseert. Deze visie wordt onder de nieuwe wetgeving het Warmteprogramma genoemd. Hierin staat wanneer welke wijken aardgasvrij worden. Om gemeenten hierbij te helpen maken we een handreiking die eind juni gereed is. En het Planbureau van de Leefomgeving komt eind dit jaar met de actuele Startanalyse. Een nationale kaart met de effecten en kosten van opties van warmtealternatieven in wijken. Gemeenten hebben de regierol. Zij bepalen uiteindelijk met stakeholders en bewoners welke route zij het beste kunnen lopen.

Er zijn echter nogal wat hordes in het parcours, die opgelost moeten worden. Denk aan de betaalbaarheid voor bewoners bij warmtenetten, netcongestie en beschermde diersoorten in de spouwmuren. Vanuit NPLW kaarten we knelpunten aan bij onder andere de ministeries en we informeren gemeenten over voorbeelden, hoe het wel kan.

Wat draag jij bij?

We willen voorkomen dat elke gemeente individueel de marathon loopt. Door samen te trainen, standaarden en schema’s uit te wisselen voorkomen we dat het wiel 342 keer wordt uitgevonden. Met mijn team Kennis en Handelen ondersteun we gemeenten op 4 belangrijke thema’s: regie en de collectieve aanpak naar warmtenetten, all-electric warmtepompen en isoleren & energiearmoede. Veel organisaties houden zich bezig met de warmtetransitie en de informatie is versnipperd. Wij brengen partijen bij elkaar aan ‘netwerktafels’. Als kennismakelaar creëren we zo overzicht in het landelijke ondersteuningsaanbod voor gemeenten. Daarnaast zitten in mijn team specialisten voor burgerbetrokkenheid, financiën en wet- en regelgeving, die informatie bundelen en verduidelijken. Via onze website, nieuwsbrief, accounthouders, regionale en landelijke bijeenkomsten en onze helpdesk helpen we gemeenten verder.

Samen met gemeenten en samenwerkingspartners ontwikkelen we een aantal gestandaardiseerde producten. Zo maakten we een handreiking Uitvoeringsplan en eind juni verschijnt de handreiking Warmteprogramma. Na de zomer starten we ook met een ondersteuningsaanbod over vve’s en utiliteitsbouw. Voor de ontwikkeling van warmtenetten werken we met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat aan een stappenplan, handreiking over governance-modellen en een uniform businesscasemodel. Over deze en andere onderwerpen organiseren we verschillende webinars, bijeenkomsten en leerkringen. Deze vind je allemaal terug in de agenda op onze website.  

Wat is jouw tip aan gemeenten?

Slim afkijken: maak gebruik van de snelgroeiende kennis die we bundelen en ontwikkelen.

Bouw coalities en heb lef. De meest succesvolle projecten kennen vaak een wethouder, projectleider, netbeheerder, woningcorporatiedirecteur of bewonersinitiatief met lef.

Tot slot: de finish halen vraagt om doorzettingskracht en uithoudingsvermogen. Ik spreek wekelijks ambtenaren en bestuurders bij wie ik dat zie. Dat geeft hoop. Houd vol, het is haalbaar!

Foto: Landgoed Twente Marathon

Afbeeldingen

Cookie-instellingen