Nieuw document helpt gemeenten bij opstellen uitvoeringsplan

28-05-2024

Het maken van een uitvoeringsplan is onderdeel van de uitvoering van het Klimaatakkoord. Hierin beschrijf je als gemeente hoe een dorp, buurt of wijk aardgasvrij wordt. Om gemeenten te ondersteunen bij het opstellen van een uitvoeringsplan, ontwikkelde het NPLW een hulpmiddel.

Het uitvoeringsplan is een gedetailleerde uitwerking van de transitievisie warmte (warmteprogramma). En draagt bij aan de onderbouwing voor het wijzigen van het omgevingsplan. Het document ’Proces totstandkoming uitvoeringsplan’ helpt gemeenten om via de verschillende fasen te komen tot een uitvoeringsplan. Het schetst geen gedetailleerde activiteiten, maar geeft een overzicht van het proces. Dit document is een actualisatie van het Stappenplan Uitvoeringsplan van het NPLW en eerder van het Programma Aardgasvrije Wijken.

Wat staat er in een uitvoeringsplan?

In het uitvoeringsplan beschrijf je hoe je als gemeente de wijkgerichte aanpak in een specifieke wijk, buurt of dorp wilt uitvoeren. Het beschrijft de technische oplossing voor 1 of meerdere buurten of wijken. En de stappen die door diverse partijen gezet moeten worden om het gekozen alternatief voor aardgas te realiseren. Het uitvoeringsplan gaat in op de vraag op welk duurzaam warmtealternatief deze buurten of wijken overgaan, per wanneer, en welke maatregelen nodig zijn om tot de gewenste situatie te komen. Ook het planmatig isoleren van woningen en andere gebouwen kan een onderdeel zijn van een uitvoeringsplan.

Gebruik van aanwijsbevoegdheid

Het uitvoeringsplan omvat ook het gebruik van de aanwijsbevoegdheid, waarmee duurzame warmtevoorzieningen worden vastgesteld en de aardgaslevering na ongeveer 8 jaar wordt stopgezet. Zelfs als een gemeente deze bevoegdheid niet benut, kan een uitvoeringsplan waardevol zijn door inzicht en handelingsperspectief te bieden aan bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden. Gemeenten kunnen de aanwijsbevoegdheid pas inzetten als de gewijzigde wetgeving waarin dat is geregeld in werking treedt.

Opbouw uitvoeringsplan

Verder is er een Handreiking Uitvoeringsplan Warmtetransitie beschikbaar. In deze handreiking lees je hoe je een goed uitvoeringsplan opbouwt, welke informatie je er in kan opnemen en waar je allemaal rekening mee moet houden als je een uitvoeringsplan maakt.

Meer informatie

Afbeeldingen

Cookie-instellingen