Wat komt er kijken bij een publiek warmtebedrijf? Luister de podcastserie Expeditie Energie

22-05-2024

In 2050 moeten alle woningen en gebouwen aardgasvrij zijn en over op andere vormen van warmte. Als tussenstap moeten in 2030 een half miljoen woningen aangesloten zijn op een warmtenet. Publieke warmtebedrijven spelen hierin een belangrijke rol. Maar hoe werkt dat nou precies?

In 2050 moeten alle woningen en gebouwen aardgasvrij zijn en over op andere vormen van warmte. Als tussenstap moeten in 2030 een half miljoen woningen aangesloten zijn op een warmtenet. Publieke warmtebedrijven spelen hierin een belangrijke rol. Maar hoe werkt dat nou precies?

In deze 2e aflevering bespreken Tjalling de Vries, Afdelingshoofd Energietransitie in de Gebouwde Omgeving bij het ministerie van BZK, en Robert Crabbendam, business manager bij HVC, wat er komt kijken bij een publiek warmtebedrijf. HVC staat voor huisvuilcentrale. Dit is van oorsprong een afvalbedrijf en is nu ook een 100 % publiek warmtebedrijf.

Wethouder Michel Klijmij-van der Laan (gemeente Gouda) stelt vragen over de financiële en organisatorische gevolgen van de warmtetransitie, de rol van de gemeente en hoe er gezorgd kan worden dat de verschillende belangen behartigd worden. Tjalling en Robert gaan met de host Brecht van Hulten uitgebreid in op deze vragen.

Podcastserie om te versnellen

In de nieuwe podcastserie Expeditie Energie bespreken experts en ervaringsdeskundigen de voortgang van de energietransitie in de gebouwde omgeving en welke rollen de verschillende betrokkenen spelen. Hoe zij hierbij worden ondersteund en tegen welke kansen en uitdagingen zij aanlopen.

De 3e podcast verschijnt over 3 weken. Het onderwerp is: Verduurzamen voor en door Verenigingen van Eigenaren, hoe doe je dat? Annemarie Küppers (ministerie van BZK) en Laetitia Ouillet (gemeente Schiedam) praten in deze 3e aflevering over de verduurzaming van verschillende soorten Verenigingen voor Eigenaren (VvE’s). Ook deelt ervaringsdeskundige en VvE-bestuurslid Marcel van Loon zijn kennis.

Deze podcastserie, te beluisteren op Apple Podcasts en Spotify, is gemaakt om kennis en informatie over de energietransitie in de gebouwde omgeving te delen. Het gaat om uitwisseling tussen beleid, uitvoering en de verschillende betrokken partijen. Vanuit het Uitvoeringsoverleg Klimaatbeleid Gebouwde Omgeving doen de volgende organisaties mee: ministerie van BZK, Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW), Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE), Aedes, Bouwend Nederland, Techniek Nederland en Energie Nederland.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen