Meer geld beschikbaar voor verduurzaming maatschappelijk vastgoed in 3e subsidieronde

16-05-2024

Het Kabinet stelt meer geld beschikbaar in de 3e aanvraagronde van de subsidieregeling Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed. Er komt € 167,8 miljoen bij voor alle doelgroepen, en € 47 miljoen voor het PO en VO. Het subsidieplafond wordt € 452,3 miljoen. Gemeenten komen in aanmerking voor subsidie.

Het Kabinet stelt meer geld beschikbaar in de 3e aanvraagronde van de subsidieregeling Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed (DUMAVA). Het subsidieplafond was € 237,5 miljoen. Er komt € 167,8 miljoen bij voor alle doelgroepen (denk aan zorg- en onderwijsinstellingen, gemeenten, buurthuizen en culturele instellingen). Voor het primair en voortgezet onderwijs is nog eens € 47 miljoen extra beschikbaar. Het subsidieplafond wordt daarmee in totaal € 452,3 miljoen. Ook gemeenten komen in aanmerking voor subsidie.

Opening nieuwe aanvraagronde

De aanvraagronde opent maandag 3 juni 2024 om 09.00 uur. Vanaf maandag 20 mei kunnen geïnteresseerden alvast een conceptaanvraag aanmaken via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Daarop staat ook meer informatie over de subsidieregeling. De aanvraagronde sluit op donderdag 31 oktober 2024 om 17.00 uur.

Over de regeling

Met de DUMAVA kunnen eigenaren van maatschappelijk vastgoed subsidie aanvragen om te verduurzamen. Voor de DUMAVA is tussen 2024 en 2030 in totaal € 1,9 miljard beschikbaar uit het Klimaatfonds. De eerste 2 subsidierondes vonden plaats in oktober 2022 en in september 2023. De belangstelling was erg groot; het subsidieplafond werd beide keren binnen een dag bereikt.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen