Heeft jouw regio de SpUk regionale structuur NPLW dit jaar al aangevraagd?

30-04-2024

Jaarlijks kunnen RES-regio’s een aanvraag indienen voor de Specifieke Uitkering (SpUk) regionale structuur Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie. Hiermee kunnen ze de regionale samenwerking in de warmtetransitie versterken. Ook dit jaar is de SpUk-regeling weer opengesteld.

Jaarlijks kunnen RES-regio’s een aanvraag indienen voor de Specifieke Uitkering (SpUk) regionale structuur Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie. Hiermee kunnen ze de regionale samenwerking in de warmtetransitie versterken. Ook dit jaar is de SpUk-regeling weer opengesteld. Waarvoor zetten regio’s het SpUk-budget zoal in?

30 RES-regio’s dienden in 2023 een aanvraag in voor de SpUk-regeling. Het Rijk stelt hiermee van 2023 tot en met 2025 9 miljoen euro per jaar beschikbaar – eenmalig opgehoogd met 7,5 miljoen euro in 2023 – om de regionale samenwerking in de warmtetransitie te versterken. Gemeenten kunnen dit geld inzetten om kennis en expertise met elkaar te delen en regionale afstemming te versterken.

SpUk-regeling voor 2024 is geopend

RES-regio’s kunnen dit jaar weer een nieuwe SpUk-aanvraag indienen. Je leest op onze website hoe je een aanvraag voorbereidt en indient. Houd er rekening mee dat de behandeltermijn voor de regeling 8 weken is.

Wie waren de aanvragers van de SpUk-regeling in 2023?

Stedelijke gemeenten vroegen in 2023 het vaakst de SpUk aan (14 keer) en daarna niet-stedelijke gemeenten (10). In 5 gevallen was de provincie aanvrager, en in 1 geval de omgevingsdienst.

De budgetten zijn voor verschillende looptijden aangevraagd. De meeste startten vanaf het najaar of de winter van 2023, of begin 2024. Een paar gemeenten kozen de looptijd tot eind 2023 of ergens in 2024. De meeste gemeenten kozen de einddatum verder in de toekomst, in 2025, 2026 of 2027. De gemiddelde hoogte van het budget dat in 2023 werd aangevraagd is € 584.255. Het hoogst aangevraagde budget is € 1.356.249 en het laagste € 139.386.   

Waaraan willen de regio’s het SpUk-budget besteden?

De activiteiten waar de regio’s het budget aan willen besteden:

Bron: aanvragen SpUk-regeling 2023

 

27 van de 30 regio’s willen het SpUk-budget besteden aan de gezamenlijk inhuur van expertise. Dit is niet verrassend gezien de grote opgave die gemeenten hebben om capaciteit en specialisten te vinden voor het uitdenken en uitvoeren van de warmtetransitie. Daarna volgen het aanstellen van een regiocoördinator en het coördineren van activiteiten richting het NPLW (23 keer), regionale afstemming organiseren (19) en het opzetten van gezamenlijke projecten (16). Het opstarten van onderzoeken (14) en kennisdeling organiseren (14) wordt door bijna de helft van de regio’s genoemd. Sommige regio’s kiezen voor veel verschillende activiteiten, andere focussen op enkele activiteiten, zoals het opzetten van een flexteam (27). 

Meer informatie

Afbeeldingen

Cookie-instellingen