Terugkijken webinar: '100 % publiek warmtebedrijf met meerdere aandeelhouders'

17-04-2024

Op maandag 15 april was er een webinar over organisatiemodellen van warmtebedrijven die 100 % publiek zijn en meerdere aandeelhouders hebben.

Op maandag 15 april organiseerde NPLW een webinar over organisatiemodellen van warmtebedrijven die 100 % publiek zijn en meerdere aandeelhouders hebben. Veel gemeenten vragen zich af welke rol zij kunnen nemen in lokale warmtelevering door een publiek warmtebedrijf volgens de nieuwe Wet collectieve warmte (Wcw).

Impressie van het webinar

 

Heb je het webinar gemist of wil je 'm nog eens zien? Je kunt het hele webinar terugkijken.

HVC is een publiek bedrijf met een groot aantal gemeenten en waterschappen als aandeelhouders. Het begon met een paar gemeenten die samenwerkten in de afvalverwerking. Inmiddels ondersteunt HVC al geruime tijd haar aandeelhoudende gemeenten in de warmtetransitie, met name als het gaat om het ontwikkelen van collectieve warmtesystemen. Dit gebeurt al lang in Alkmaar en Dordrecht, waar HVC warmte uit eigen installaties gebruikt. Maar er worden ook nieuwe warmtenetten opgezet, zoals in Gorinchem, Hoorn en Sliedrecht. Netten waarvoor nieuwe duurzame bronnen zoals geothermie, aquathermie en e-boilers worden ontwikkeld.

In het webinar legt HVC uit hoe hun model werkt en hoe zij samenwerken met aandeelhouders en andere maatschappelijke stakeholders. Verder komen 2 gemeenten die in verschillende fases van de warmtetransitie en daarmee hun samenwerking met HVC zitten, aan het woord. Ook komt de gemeentelijke besluitvorming aan bod. In dit webinar leer je wat de voor- en nadelen zijn van een warmtebedrijf met meerdere aandeelhouders en waarom dit wel of niet bij jouw gemeente past.

Wet collectieve warmte

De Wet Collectieve warmte (Wcw) faciliteert de groei en verduurzaming van collectieve warmtesystemen in de gebouwde omgeving. Op 14 november 2023 is het wetsvoorstel ter advisering aangeboden aan de Raad van State. Een belangrijk uitgangspunt van de Wcw is dat de decentrale overheden de regie krijgen over de warmtetransitie.

Een verandering is het verplichte publieke eigendom van warmtebedrijven. De gemeente krijgt in de wet een cruciale rol bij het toewijzen van warmtekavels en het aanwijzen en/of oprichten van een warmtebedrijf.

Webinarreeks: Wet collectieve warmte uitgelegd

Dit webinar is het 5e webinar in onze 7-delige webinarreeks. Hierin leggen we de belangrijkste punten van de Wet collectieve warmte (Wcw) uit en bespreken we de verschillende organisatiemodellen. De eerdere webinars zijn terug te kijken als geheel of in delen. Je kunt je nu al aanmelden voor het eerstvolgende webinar 'Een 100 % gemeentelijk warmtebedrijf'.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen