Spelenderwijs op zoek naar oplossingen in de warmtetransitie

03-04-2024

Hoe ziet de warmteverdeling in de regio Stedendriehoek eruit? En welke bovenlokale bronnen zijn er mogelijk? Deze vragen stonden op woensdag 27 maart centraal in het bestuurlijk doe-atelier in het stadshuis van de gemeente Apeldoorn.

Hoe ziet de warmteverdeling in de regio Stedendriehoek eruit? En welke bovenlokale bronnen zijn er mogelijk? Deze vragen stonden op woensdag 27 maart centraal in het bestuurlijk doe-atelier in het stadshuis van de gemeente Apeldoorn. Bestuurders van 8 gemeenten bogen zich over een regiokaart en schoven druk discussiërend met pionnen.

Warmtespel
Gemeentebestuurders spelen het warmtespel

In Apeldoorn werd tijdens het doe-atelier het warmtespel gespeeld door bestuurders van 7 Gelderse gemeenten (Apeldoorn, Brummen, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen) en de Overijsselse gemeente Deventer. De provincie Gelderland, Rijkswaterstaat, het Waterschap en NPLW deden eveneens mee.

Startschot voor warmteverdeling

Het doe-atelier betekende het startschot voor de warmteverdeling in de regio Stedendriehoek. Aan de hand van een bordspel verkenden de bestuurders welke regionale warmtebronnen aanwezig zijn, welke toekomstige (gezamenlijke) warmteoplossingen denkbaar zijn. En welke afspraken er nodig zijn binnen de regio en met de belanghebbenden van de verschillende warmtebronnen.

“Het warmtespel geeft direct inzicht”, vertelt Eva Boswinkel, wethouder van de gemeente Zutphen. “We moeten voor de grote warmte-opgaven verder kijken dan de eigen gemeentegrenzen en zoeken naar gezamenlijke oplossingen.” De bestuurlijke input wordt meegenomen in het plan van aanpak voor de regio.

Doe-ateliers

Het NPLW en de regio organiseren samen doe-ateliers voor lokale bestuurders. Deze bijeenkomsten geven bestuurders een actueel overzicht van de regionale warmtetransitie-ontwikkelingen, inclusief het verband met het energiesysteem en netcongestie.

Meer informatie

Afbeeldingen

Cookie-instellingen