Gelders Warmte Infrabedrijf: versnellen van de warmtetransitie in Gelderland

29-03-2024

Het Gelders Warmte Infrabedrijf (GWIB) vervult in Gelderland een cruciale rol in het versnellen van de overgang van aardgas naar duurzame manieren om huizen en bedrijven te verwarmen. Detlef Meijer, directeur van het GWIB, belicht de belangrijkste doelstellingen van het bedrijf.

Het Gelders Warmte Infrabedrijf (GWIB) vervult in Gelderland een cruciale rol in het versnellen van de overgang van aardgas naar duurzame manieren om huizen en bedrijven te verwarmen. Detlef Meijer, directeur van het GWIB, belicht de belangrijkste doelstellingen van het bedrijf, evenals de manieren waarop het GWIB samenwerkt met gemeenten en andere belanghebbenden. En hij doet een hoopvolle voorspelling: “Ik denk dat de kosten voor warmtenetten kunnen halveren.”

Gelderland aan de slag met warmtenetten

Momenteel zijn ongeveer 42.000 huizen (5%) in Gelderland aangesloten op warmtenetten. Er zouden echter wel 340.000 huizen op een warmtenet aangesloten kunnen worden. Om het tempo richting 2050 te versnellen, hebben verschillende gemeenten aan de provincie Gelderland om structurele hulp gevraagd bij het ontwikkelen, realiseren en exploiteren van warmtenetten. Zo ontstond het GWIB.

Het GWIB is sinds november 2023 operationeel. Aandeelhouders zijn Provincie Gelderland, Firan (dochter van Alliander) en IEG-DE (Innovatie- & Energiefonds Gelderland Duurzame Energie, een fonds van Oost NL). Ondertussen is de ontwikkeling van de eerste warmtenetten onder de vlag van het GWIB al in zicht: in de gemeenten Apeldoorn en Zutphen.

Meijer: “Het GWIB wil de warmtetransitie in Gelderland versnellen. Dat doen we door het beschikbaar stellen van kennis, ervaring, capaciteit en kapitaal. Samen met gemeenten richten we lokale, publieke warmtestructuurbedrijven op in die gemeenten waar dit mogelijk is. Het GWIB en de gemeente worden samen eigenaar van het warmtebedrijf. We ontwikkelen warmtenetten op basis van duurzame bronnen om huizen en bedrijven te verwarmen. Denk bijvoorbeeld aan restwarmte, aquathermie en riothermie. "

Transparantie dankzij publieke partners en open business case

Het GWIB heeft ambitieuze plannen: naast het versnellen van de warmtetransitie is dat het verlagen van de kosten. “We werken met een open businesscase, van bron tot en met oplevering. Die transparantie vragen we ook van onze projectpartners. Voor gemeenten, als publieke partner, is transparantie al een vanzelfsprekendheid natuurlijk. Voor warmteleveranciers is dat vaak minder prettig. Maar het is simpel: wie niet transparant wil zijn, kwalificeert zich niet. Door transparantie kunnen we aan bewoners en de maatschappij iedere eurocent verantwoorden en daarmee winnen we vertrouwen.”

Kosten halveren

Meijer denkt dat de kosten voor warmtenetten in de toekomst gehalveerd kunnen worden. "Zo praten we bijvoorbeeld al met verschillende partijen om uit te zoeken waarom de kosten voor een kilometer pijpleiding in Nederland hoger zijn dan in Denemarken. Daar ligt nog veel ruimte om te besparen. Ook op het gebied van standaardisatie, zodat aannemers efficiënter kunnen werken, valt nog voldoende winst te behalen. Standaardisatie helpt bij het vereenvoudigen van processen en het verminderen van complexiteit.”

Samenwerken

“We kunnen de overgang van aardgas naar, bijvoorbeeld, warmtenetten niet oplossen door concurrentie. We hebben juist meer samenwerking nodig, tussen publieke én private partijen. Standaardiseren is ook innoveren. Je moet niet voor elk warmtenet unieke wensen hebben. Warmte is een basisbehoefte. De burger wil gewoon een warm huis hebben. "

Meer informatie

Wil je meer informatie over het oprichten van een regionaal warmtebedrijf? Bekijk dan het webinar van 14 maart terug. Het Gelders Warmte Infrabedrijf staat centraal als voorbeeld van een organisatiemodel voor warmte onder de Wet collectieve warmte (Wcw).

Afbeeldingen

Cookie-instellingen